Maritim Student er en SU-godkendt uddannelse. Det vil sige, at når du fylder 18 år, kan du søge SU som udeboende. Det første år af din uddannelse kan du (hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din hjemmeadresse til skolen) bo på skolehjem. Så længe du er under 18 år er det gratis at bo på skolehjemmet, men når du er SU-berettiget er betalingen kr. 490,- pr. uge inkl. kost.

Efter det første år kan de som er SU-berettiget kun bo på skolehjem, i det omfang der er plads. Hvis en elev ikke er skolehjemsberettiget, tilbyder MARTEC i det omfang der er ledig plads på skolehjemmet indkvartering mod betaling som gæst.

Alternativt har du mulighed for at bo på Frederikshavn Kollegium. www.frederikshavnkollegium.dk

På togtet med skoleskibet skal du betale for kost og logi, uniform, arbejdstøj, undervisningsmateriale m.m. De samlede udgifter afhænger af længden på togtet (normalt 12 uger). Du skal regne med en samlet udgift på ca. kr. 20.000. Hvis du modtager SU, kan du modtage takst som udeboende under togtet med Skoleskibet DANMARK.

Tager du ikke med skoleskibet, men bliver på land, følger du i samme periode et tilsvarende uddannelsesforløb på MARTEC. Udgifterne til dette er ca. kr. 5000,-. Denne pris indbefatter; sikkerhedsmæssig forsvarlig beklædning/udrustning mm, lån af bøger til undervisning, ikke tilskudsdækket undervisning, depositum på kr. 2000,- som efter visse regler tilbagebetales ved kursets afslutning.