• Studenterhue og maritim erhvervsuddannelse som skibsassistent
  • Studiejob og sport i skoletiden
  • Togt med Skoleskibet DANMARK
  • Bo på skolehjem mens du læser

Med Maritim Student får du en hel HF-eksamen, og uddannelsen giver dig adgang til alle videregående uddannelser, der kræver en gymnasial ungdomsuddannelse. Maritim Student er desuden et direkte springbræt til Skibsfører-, Skibsofficers– og Maskinmesteruddannelserne. Du kan nemlig få op til ½ års merit på disse uddannelser.

Du kan vælge mellem forskellige valgfagslinjer, som retter din studentereksamen imod fx maskinmester eller navigatør offshore, shipping eller videreuddannelse på universitetet.

Uddannelsen veksler mellem perioder på gymnasiet og MARTEC. Desuden indeholder uddannelsen et togt om bord på Skoleskibet DANMARK eller et tilsvarende landmodul.

Maritim Student er en SU-godkendt uddannelse. Det vil sige, at når du fylder 18 år, kan du søge SU. Det første år af din uddannelse kan du (hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din hjemmeadresse til skolen) bo på skolehjem mod betaling af kr. 490,- pr. uge inkl. kost. Så længe du er under 18 år er det dog gratis at bo på skolehjemmet.

Eleverne på Maritim Student kan påregne få rejseudgifter imellem vores uddannelsessteder i Frederikshavn og Skagen.

Hent folder