Fiskeskipper af 3. grad

Drømmer du om at stå som skipper på dit eget fiskeskib? En fiskeskipper er også fisker, men har mere ansvar. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper eller styrmand.

Som fiskeskipper af 3. grad kan du sejle som skipper eller styrmand på fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart (kystnære områder) området syd for 62° N bredde, nord for 48° N bredde og øst for 12° V længde samt fart i Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinien).

Tag uddannelsen mens du sejler
Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad varer 6 måneder og giver efterfølgende også mulighed for at søge om næringsbrev som skibsassistent i handelsflåden.

Vælg mellem at læse til fiskeskipper af 3. grad med tilstedeværelse på skolen eller på FLEX som fuldtids- eller deltidsstudie. Læs mere om dette nedenfor.

Der er studiestart 2 gange om året på uddannelsen – i januar og juli/august. Læs mere om studiestart her

Studiestart: 

Tilstedeværelse d. 2. august 2022
FLEX d. 3. august 2022

 • Uddannelsesniveau:
  Maritim videregående uddannelse

 • Varighed:
  0,5 år

 • Adgangskrav:
  Blåt bevis eller
  24 mdr. effektiv sejltid i fiskeskibe større end 12 meter
  Grundlæggende søsikkerhedsbevis
  Gyldigt sundhedsbevis

 • Økonomi:
  SU under uddannelsen
  Gælder ikke for FLEX40

 • Uddannelsessted:
  MARTEC Skagen

Derfor skal du blive fiskeskipper af 3. grad

 • Udvid dine jobmuligheder til søs som styrmand eller skipper

 • Få mulighed for at blive selvstændig med dit eget fiskeskib

 • Læs mens du sejler

 • Høj løn og stor jobsikkerhed

Praktisk information

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad varer 1 semester (0,5 år), og omfatter blandt andet følgende fagemner:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Administration i fiskeskibe
 • Engelsk
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære

Semester - planlægning og skema
Der undervises efter en såkaldt semesterplan. De ”blanke” uger på semesterplanen er skemalagt undervisning.

Semesterplan 1. halvår 2021

Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

Vælger du FLEX, er din uddannelse er tilrettelagt som en kombination af tilstedeværelsesundervisning og online aktiviteter/fjernundervisning. Undervisningen omfatter blandt andet følgende fagemner:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Administration i fiskeskibe
 • Engelsk
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære

Der er planlagt undervisning på skolen cirka hver 3. uge, hvor du har mulighed for at deltage i fx workshops, få ekstra vejledning mv. Resten af tiden foregår online og via Teams, hvor du selv arbejder med ugens emner, afleverer opgaver mv.

Fordelene ved at vælge vores FLEX-forløb er mange – du kan sejle mens du læser, og på den måde læse videre allerede mens du er i gang med at optjene din sejltid som ubefaren skibsassistent. Du kan selv tilrettelægge, hvornår på ugen og i løbet af dagen du vil læse, og dermed passe det ind med dit arbejds- og familieliv. Du behøver heller ikke flytte under din studietid, og kan derfor spare både tid og energi på transport.

Uddannelsens varighed - fuldtids- eller deltidsstudie?
At tage en uddannelse er både spændende og udfordrende, og det kræver altid en indsats. Vælger du, at læse på vores FLEX-forløb, skal du være god til at strukturere din tid og prioritere studierne – specielt hvis du har et arbejde ved siden af.

Du kan vælge at tage uddannelsen som enten fuldtid (1 semester på 20 uger) eller deltid (2 semestre på 40 uger) – bemærk, at det kun er muligt at læse deltid, hvis du vælger et FLEX-forløb. Du skal i din ansøgning til uddannelsen vælge, om du vil tage uddannelsen som fuldtids- eller deltidsstudie.

På uddannelsen til fiskeskipper læser du på MARTEC Skagen – en moderne, erhvervsrettet uddannelsesinstitution med trivsel og studiemiljø i højsædet. Her har du tæt kontakt til din underviser og du indgår i et nært socialt miljø, som du kan føle dig hjemme i.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Skagen her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Vær dog opmærksom på at Fiskeskipper FLEX på 40 uger ikke er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 76.

 • ”Blåt Bevis” (Fiskeriets grunduddannelse) eller
 • 24 måneders effektiv fartstid (sejltid) i søgående fiskeskibe større end 12 meter (dækstjeneste)
 • Bevis for grundlæggende søsikkerhed (ellers dokumentation for fartstid (sejltid) før september 1996)
 • Gyldigt sundhedsbevis

Karrieremuligheder i fiskeriet
Efter endt uddannelse har du ret til at få udstedt næringsbrev og herefter udmønstre som styrmand af 3. grad ombord på fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart.

Efter 12 måneders effektiv fartstid (sejltid) som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan du ansøge om næringsbrev til Fiskeskipper af 3. grad. Dette næringsbrev giver dig rettighed til at udmønstre som skipper af fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart.

Vil du bygge videre på din uddannelse inden for fiskeriet, kan du læse videre til Fiskeskipper af 1. grad.

Karrieremuligheder i Handelsflåden
En uddannelse som fiskeskipper af 3. grad giver dig ret til at ansøge om et næringsbrev som ubefaren skibsassistent, så du kan tage arbejde i Handelsflåden.

Du kan læse mere om ubefaren skibsassistent her.

Frhavn-studieby

Skagen som studieby

Skagen by har meget at byde på. I centrum finder du en bred vifte af spisesteder, shopping-muligheder samt kulturelle oplevelser. Området rummer også noget af Danmarks smukkeste natur.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i
hånd på uddannelserne.

martec_skagen

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.