Personlige informationer
Optagelse
Såfremt du tidligere har været optaget på en navigatøruddannelse anføres dette her
Adgangsgrundlag
Nedenfor anføres oplysninger om tidligere bestået skoleuddannelse
Oplysninger om evt. tidligere søfartsuddannelse
Følgende dokumentation for optagelse på uddannelsen
Såfremt du er i besiddelse af følgende beviser/certifikater (til brug for meritvurdering)
Her kan eventuelt anføres supplerende oplysninger til ansøgning om optagelse
Dokumenter (Gyldige filtyper .doc .docx .jpg .png .pdf)
Spørgsmål fra Martec
Vi kunne godt tænke os at vide, hvor du har hørt om MARTEC?
Persondatapolitik
For at kunne sende din ansøgning, er det vigtigt at du har læst og accepteret vores persondatapolitik.

Du kan læse vores persondatapolitik her