Fiskeriet:
Som Fiskeskipper af 3. grad kan man sejle som navigatør (skipper eller styrmand) på fiskeskibe.
Fiskeskipper af 3. grad giver efter endt uddannelse rettighed til at få udstedt næringsbrev og herefter udmønstre som styrmand af 3. grad ombord på fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart.

Efter 12 måneders effektiv fartstid som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan der ansøges om næringsbrev til Fiskeskipper af 3. grad. Dette næringsbrev giver rettighed til at udmønstre som fører af fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart.

Kystnære områder omfatter området syd for 62° N bredde, nord for 48° N bredde og øst for 12° V længde samt fart i Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinien).

Handelsflåden:
En eksamen som Fiskeskipper af 3. grad giver rettighed til at ansøge om et næringsbrev som ubefaren skibsassistent. En ubefaren skibsassistent anvendes til dækstjeneste (matros arbejde) i skibe indenfor handelsflåden.