Fiskeriet:
Som Fiskeskipper af 3. grad kan du sejle som styrmand eller skipper på fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart. Ønsker du at bygge videre på sin uddannelse inden for fiskeriet, kan du læse videre til Fiskeskipper af 1. grad.


Handelsflåden:
En eksamen som Fiskeskipper af 3. grad giver rettighed til at ansøge om et næringsbrev som ubefaren skibsassistent. En ubefaren skibsassistent anvendes til dækstjeneste (matros arbejde) i skibe inden for handelsflåden.


Du kan også vælge at læse videre til Skibsfører, læs mere om adgangskrav her på hjemmesiden.