Fiskeskipper
Drømmer du om at stå som skipper på dit eget fiskeskib? Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj eller du kan blive ansat på andre fiskeskibe som skipper eller styrmand.


En fiskeskipper er også fisker, men har mere ansvar. En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore fiskeskibe. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper eller styrmand.


Du kan uddanne dig til to slags fiskeskipper. Du kan blive fiskeskipper af 3. grad (6 måneders skoleuddannelse) eller fiskeskipper af 1. grad (yderligere 12 måneders skoleuddannelse).


Du har mulighed for at sejle som fiskeskipper på større fiskeskibe enten i Danmark eller i andre lande, afhængigt af om du uddanner dig til fiskeskipper af 3. eller 1. grad.


Fiskeskipper af 3. grad
Fiskeskipper af 3. grad giver efter endt uddannelse rettighed til at få udstedt næringsbrev og herefter udmønstre som styrmand af 3. grad ombord på fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart.


Efter 12 måneders effektiv fartstid som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan der ansøges om næringsbrev til Fiskeskipper af 3. grad. Dette næringsbrev giver rettighed til at udmønstre som fører af fiskeskibe op til 45 meter og i nærfart.


Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad giver efterfølgende også mulighed for at søge om næringsbrev som skibsassistent i handelsflåden.


Nærfart (kystnære områder); området syd for 62o N bredde, nord for 48o N bredde og øst for 12o V længde, samt fart i Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten, (basislinjen).