Uddannelsens indhold:
Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad omfatter bla. følgende fagemner:
Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Administration i fiskeskibe, Maritim ledelse, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed og miljøbeskyttelse, Brandbekæmpelse og brandledelse, Maritim sikring, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære og maritim teknologi, Fiskerilære samt Biologi og havlære.

Uddannelsens varighed
3 semestre = 1,5 år.

Semester - planlægning og skema
Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. Den seneste reviderede udgave for indeværende semester er altid tilgængelig under semesterplan. De "blanke" uger på semesterplanen er skemalagt undervisning. Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).