En fiskeskipper er også fisker, men har mere ansvar.

Du har mulighed for at sejle som fiskeskipper på større fiskeskibe enten i Danmark eller i andre lande, afhængigt af om du uddanner dig til fiskeskipper af 3. eller 1. grad.

En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper.

For at blive fiskeskipper skal du tage en uddannelse på minimum 2½ år. Uddannelsen består af 2 års fartstid efterfulgt af ½ - 1½ års uddannelse på skipperskole eller navigationsskole.

Du kan uddanne dig til to slags fiskeskipper. Du kan blive fiskeskipper af 3. grad (6 måneders skoleuddannelse) eller fiskeskipper af 1. grad (yderligere 12 måneders skoleuddannelse).