For at blive optaget på adgangskursus til maskinmester eller skibsfører skal du have gennemført:

  • Relevant erhvervsuddannelse eller have 2 års relevant erhvervserfaring
  • Folkeskolens udvidede afgangsprøve i regning/matematik og fysik/kemi
  • Folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk

eller have

  • kvalifikationer, som svarer til ovennævnte punkter

Du kan kontakt MARTEC på tlf. 9620 8888, hvis du har spørgsmål.

Du kan også læse mere her: 
½ årig Adgangskursus i Aalborg til Maskinmesteruddannelsen