For at blive optaget på adgangskursus til maskinmester eller skibsfører skal du have gennemført:

  • Relevant erhvervsuddannelse eller have 2 års relevant erhvervserfaring
  • Folkeskolens udvidede afgangsprøve i regning/matematik og fysik/kemi
  • Folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk

eller have

  • kvalifikationer, som svarer til ovennævnte punkter

Alle de nævnte fag skal være bestået med et tilfredsstillende resultat, dvs. mindst med karakteren 02 (efter den nye karakterskala) i hver prøve. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om dispensation.

Du kan kontakt MARTEC på tlf. 9620 8888, hvis du har spørgsmål.

Du kan også læse mere her: 
½ årig Adgangskursus i Aalborg til Maskinmesteruddannelsen