Studiestart på MARTEC Hånbækvej (Maskinmester, Skibsfører, Adgangskursus, Skibsmaskinist)
For alle uddannelser (undtagen Skibsmaskinist) er der studiestart 2 gange årligt, i januar og august. På Skibsmaskinist-uddannelsen er der studiestart 4 gange om året.

For maskinmestre, skibsfører og adgangskursus vil der på studiestartsdagen eller i løbet af den første uge på uddannelsen blive arrangeret nogle sociale og sjove aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet.

Skal du starte på maskinmester-uddannelsen eller adgangskursus?
Nye studerende starter på værkstedskole (BM1), BM4 eller på adgangskursus (AK). Uddannelsen foregår primært på MARTEC Hånbækvej. Enkelte vælger at starte deres værkstedsskoleforløb (BM1) på vores afdeling i Aalborg. Du modtager nærmere information om mødested og mødetidspunkt i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.

Skal du starte på skibsmaskinist-uddannelsen?
Uddannelsen (tilstedeværelsesundervisningen) foregår primært på MARTEC Hånbækvej. Du modtager nærmere information om mødested og mødetidspunkt i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.

Skal du starte på skibsfører-professionsbachelor-uddannelsen?
Nye studerende starter på BSK1 (1. semester) eller BSK3 (3. semester). Uddannelsen foregår primært på MARTEC Hånbækvej. Du modtager nærmere information om mødested og mødetidspunkt i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.

Studiestart på MARTEC Kragholmen (Skibsassistent, Maritim Student, Skoleskibet DANMARK)

Skal du starte på skibsassistent-uddannelsen (ubefaren/befaren)?
Der er studiestart 2 gange årligt, i januar og i slut juli. Uddannelsen foregår primært på MARTEC Kragholmen. Du modtager nærmere information om mødetidspunkt i forbindelse med din optagelse på uddannelsen. Her vil også være information vedrørende mulighed for at bo på MARTECs skolehjem.

Skal du starte på skibsassistent med svendebrev-uddannelsen?
Der er studiestart flere gange årligt. Uddannelsen foregår primært på MARTEC Kragholmen. Du modtager nærmere information om mødetidspunkt i forbindelse med din optagelse på uddannelsen. Her vil også være information vedrørende mulighed for at bo på MARTECs skolehjem eller kollegiet.

Skal du starte på Skoleskibet DANMARK?
Hvert togt starter med værkstedskole eller introduktion på MARTEC Kragholmen. Studiestart varierer. Du modtager nærmere information om mødetidspunkt og pakkeliste til ophold på skolen/skibet i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.

Skal du starte på Maritim Student HF & STX?
Der er studiestart hvert år i august. Du modtager nærmere information om optagelse og skolehjem i forbindelse med din optagelse på uddannelsen. Skal du bo på MARTECs skolehjem, vil der være indflytning på skolehjemmet dagen før studiestart. Der vil på studiestartsdagen eller i løbet af den første uge på uddannelsen blive arrangeret nogle sociale og sjove aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet.

Studiestart på MARTEC Skagen (Kyst-, Sætte- og Fiskeskipper, Skibsfører konventionel)
Der er studiestart 2 gange årligt på alle navigatør-uddannelser på MARTEC Skagen. Du modtager nærmere information om mødetidspunkt i forbindelse med din optagelse på uddannelsen.