Ubefaren skibsassistent på Skoleskibet DANMARK

Har du mod på at vælge en aktiv og afvekslende uddannelse, hvor du både får en unik kobling af teori og praksis – og en oplevelse for livet? Så kom med på togt med Skoleskibet DANMARK.

Du starter uddannelsen på MARTEC Kragholmen, hvor du også bor på vores skolehjem. Her lærer du de grundlæggende ting, du har brug for at kunne, inden du påmønstrer skibet. Under togtet sejler skibet døgnet rundt – i dagtimerne er der teoriundervisning, og derudover deltager du som elev i hele skibets drift fra stort til småt. Når skibet er i havn repræsenterer du sammen med de øvrige elever, skibet og besætningen Danmark, og fungerer derfor som en slags ambassadører.

Når du søger optagelse har du to muligheder; du kan vælge at søge om optagelse på skibsassistent til søs eller på skibsassistent kombi. Uddannelsen er den samme - forskellen er længden på togtet og om undervisningen er på engelsk eller på dansk, og har du lyst til at læse videre bagefter, giver begge dig adgang til en lang række maritime uddannelser, herunder kyst- eller sætteskipper, skibsfører, skibsmaskinist eller maskinmester.

Overvejer du at ansøge? Optagelsessamtaler afholdes løbende – så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

 • Uddannelsesniveau:
  Maritim Adgangsgivende Grunduddannelse

 • Varighed:
  20 uger

 • Adgangskrav:
  > 9. klasse
  > Mellem 17,5 - 23 år (25 år på kombi togtet)
  > Gyldigt sundhedsbevis
  > Personlig samtale

 • Økonomi:
  SU under uddannelsen

 • Uddannelsessted:
  MARTEC Kragholmen og
  Skoleskibet DANMARK

39

Ubefaren skibsassistent - kombi (dansk)

Skibsassistent kombi er det bedste fra to verdener. Du bliver uddannet til ubefaren skibsassistent og får lov at prøve dine sø-ben af på et cirka 7 ugers togt med Skoleskibet DANMARK – og samtidig får du også stor glæde af vores undervisningsfaciliteter i land.

Undervisningen foregår på dansk og fagene er delt op, så der hvor skibet passer bedst til at lære, afvikles faget på skibet. Den øvrige undervisning foregår på land på MARTEC Kragholmen, hvor også værkstedsskolen ligger. Mens du læser på MARTEC bor du på vores skolehjem, hvor du kan deltage i forskellige fritidsaktiviteter, der arrangeres på skolen.

Næste kombitogt er togt 115.   

Modernisering_OXDK

Ubefaren skibsassistent - til søs (engelsk)

Uddannelsen starter på land med et cirka 6 ugers skoleophold på MARTEC Kragholmen, hvor du skal lære de grundlæggende færdigheder, der er nødvendige at kunne, for at kunne komme med skibet.

Al undervisning foregår på engelsk og dagene på skolen vil være skemalagt fra morgen til aften, da der er meget, der skal nå at læres inden du påmønstrer skibet. Selve togtet, hvor du sejler med skibet, varer cirka 13-14 uger.

Er du ved ansøgningens frist ældre end 23 år anbefaler vi dig at prøve og søge om optagelse på skibsassistent kombi.

Næste togt er togt 114 med studiestart den 19. september 2022. Søg ind her 

Derfor skal du på togt med skoleskibet DANMARK

 • Aktiv og afvekslende uddannelse i international topklasse, der veksler mellem teori og praksis

 • Adgangsgivende til flere maritime uddannelser

 • En maritim karriere er lig med vellønnede og spændende jobs, både i Det Blå Danmark og internationalt

 • En unik oplevelse med venskaber for livet

Praktisk information

Uanset om du vælger at søge ind på et ordinært togt eller på GMU med sejlads starter du uddannelsen på MARTEC Kragholmen i Frederikshavn, hvor du skal gennemføre et skoleforløb inden du kan komme med Skoleskibet DANMARK. Selve indholdet i uddannelsen er det samme på begge uddannelser, forskellen er sproget, længden på skoleopholdet/togtet og mængden af fritid på det indledende skoleophold.

Under skoleopholdet på MARTEC lærer du de grundlæggende færdigheder, du skal bruge om bord på skibet, blandt andet søsikkerhed, knob og stik, brandslukning og maskinlære. Under forløbet bor du på MARTECs skolehjem på 4-mandsværelser indrettet med køjesenge. Når værkstedsskolen er afsluttet påmønstrer du Skoleskibet DANMARK.

Uddannelsen om bord skifter mellem praktiske opgaver på skibet samt teoretiske timer i tekniske emner, arbejdsmiljø og sikkerhed, navigation, søvejsregler, praktisk sømandskab, skibsteknik, sikkerhed til søs, førstehjælp, vedligehold osv. Derudover deltager du i skibets daglige drift, hvor du sammen med de øvrige elever indgår i skibets vagtplan, der på skift dækker helt døgnet sammen med besætningen, når skibet sejler.

Uddannelsen er internationalt anderkendt, og uanset om du vælger uddannelsen på engelsk eller på dansk, giver den dig mulighed for efterfølgende at få job i engelsktalende rederier i udlandet.

Når alle fag er bestået og uddannelsen er gennemført får du bevis som ubefaren skibsassistent. Herefter skal du optjene sejltid til søs for at kunne læse videre. Du kan også tage arbejde som ubefaren skibsassistent. MARTEC udbyder alle de maritime uddannelser – du kan se alle vores uddannelser her.

 

Vi stiller krav til dig på togtet
Togtet er krævende. Skoleskibet DANMARK er ikke et krydstogtskib. Og eftersom vi er næsten 100 sømænd om bord, er pladsen begrænset og du har ikke meget privatliv. Dine evne til at vise hensyn og være tolerant over for andre er derfor meget vigtig. Du vil opleve situationer, hvor du vil føle dig presset eller træt, men hvis du er nysgerrig, motiveret og åben for at lære nye ting har du gode muligheder for at få et succesfyldt togt.

Du har brug for at være i god form, når du skal op og arbejde i riggen, derfor vil der være en del fysisk træning og løbetræning under opholdet på skolen. Vi forventer at du kan løbe 5 km på 30 minutter allerede når du ankommer til skolen. For at få lov at komme i riggen skal du desuden kunne lave 2 pull ups, hvor du løfter dig op i armene, dette vil også blive trænet på skolen.

Vi forventer at alle tager del i at gøre togtet til et fantastisk togt – et togt hvor alle har det godt og lærer nye og spændende ting, både om søfart - men også på det personlige plan.

 

Ordinært togt
Vælger du ordinært togt foregår al undervisning på engelsk. Du behøver dog ikke være super god til engelsk for at komme med på togt. Det vigtigste er, at du har mod på at lære. På togtet vil der altid være mulighed for at få hjælp og vejledning af besætningen og støder du på ukendte engelske ord, kan du altid få hjælp til at få dem oversat. Hele uddannelsen varer cirka 20 uger, hvoraf selve togtet varer 13-14 uger. Det indledende skoleophold, også kaldet ’Craftman School’, varer cirka 6 uger, hvor du bor på MARTECs skolehjem, herefter påmønstrer du skibet.

Du skal forvente at din dag på skolen vil være skemalagt fra morgen til aften med undervisning, træning og sociale aktiviteter. Dette er både for at forberede dig til hverdagen på skibet, men også for at I hurtigst muligt lærer hinanden rigtig godt at kende. Jo bedre man kender hinanden, jo bedre er man til at arbejde sammen og være sociale og have det godt sammen. Under skoleopholdet vil der være op til 2 friweekender, hvor du har mulighed for at rejse hjem og besøge familien, inden du påmønstrer skibet.

 

GMU togt med sejlads
Vælger du GMU med sejlads foregår al undervisning på dansk. Hele uddannelsen varer cirka 20 uger, hvoraf selve togtet varer 6-7 uger. Under skoleopholdet bor du på MARTECs skolehjem, herefter påmønstrer du skibet.

STCW certifikater:

 • Fire Fighting (STCW VI/1-2)
 • Basic Safety Training (STCW A-VI/1-1, A-VI/1-3, A-VI/1-4)
 • Medical First Aid (STCW VI/4 1-3)
 • Designated Security Duties (STCW VI/6-4)
 • Tanker Familiarization Course
  (STCW V/1-1 paragraph 2.2. and V/1-2 paragraph 2.2.)
 • Navigational Watchkeeping (STCW II/4)
 • Bevis for hygiejnekursus - (Certificate for hygiene course for seafarers)
 • Ubefaren skibsassistentbevis (Ordinary ships's assistant certificate)
 • Arbejdssikkerhedskursus vedr. svejsearbejde § 17 bevis (Certificate for safety concerning hot word)
 • Afhængig af togtets længde udstedes der h.h.v. todelt- eller fuldgyldigt vagtholdsbevis

Uddannelsen er SU-berretiget. Danske elever over 18 år får SU som udeboende.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 75.

Du skal selv betale for kost, logi, arbejdstøj og undervisningsmaterialer.

Se vores prisberegner for uddannelserne her

For at blive optaget som elev på Skoleskibet DANMARK er der følgende krav:

 • At du har gennemført 9 års skolegang.
 • At du er mellem 17½ og 23 år gammel, når uddannelsen begynder. (25 år på kombi togtet)
 • At du ikke har gennemført uddannelsen som ubefaren skibsassistent på andre uddannelsesinstitutioner.
 • At du efter optagelse på uddannelsen, får udstedt et gyldigt sundhedsbevis ved en søfartslæge (hvis du er farveblind, har diabetes, epilepsi eller får medicin for ADHD vil du typisk ikke kunne få det).
 • At du gennemfører en optagelsessamtale.

 

Optagelsessamtalen
Når vi har modtaget din ansøgning vil du blive kontaktet pr. mail og indkaldt til en optagelsessamtale. Samtalen tager som regel 30 minutter og finder løbende sted enten i Frederikshavn, Aarhus, Fredericia eller København. Hvis du søger i god tid, er der størst chance for at komme til samtale tæt på, hvor du bor. Du skal forvente at der kan være noget ventetid i forbindelse med afholdelsen af samtalen.

Til optagelsessamtalen vil du møde ansatte på rederikontoret, for Skoleskibet DANMARK, eller andre medlemmer af besætningen på Skoleskibet DANMARK. Udover at udvælge elever til togtet, er formålet med samtalen at afstemme forventninger. Vi vil derfor gerne høre om dine forventninger til togtet, dine uddannelsesønsker i fremtiden, dine fritidsinteresser osv. Vi benytter også samtalen til at fortælle om uddannelsen og togtet.

 

Optagelse
Skoleskibet DANMARK optager 80 elever til hvert togt. Endvidere tilbyder vi stand-by pladser i tilfælde af frafald inden togtstart. Efter ansøgningsfristen og når alle samtaler er afholdt, vil alle ansøgere få svar fra os.

 

Her er der 3 forskellige svarmuligheder:

 • Du er blevet optaget som elev på det kommende togt
 • Du har fået afslag
 • Du bliver tilbudt en stand-by plads og i tilfælde af frafald fra anden elev, vil du måske blive tilbudt den ledige plads.

 

Optagelse på Skoleskibet DANMARK for Maritim Student HF & STX
Er du optaget på Maritim Student HF & STX bliver der automatisk reserveret en plads til dig på togtet. Du skal dog stadig overholde ovenstående adgangskrav og gennemføre en optagelsessamtale, når tiden for dit togt nærmer sig. Bliver du herefter vurderet ikke-egnet til optagelse på Skoleskibet DANMARK, vil du blive tilbudt en plads på uddannelsen til ubefaren skibsassistent på land.

Efter togtet kan du tage job til søs som ubefaren skibsassistent. Som skibsassistent er du den praktiske medarbejder om bord på skibet, og du kan varetage mange forskellige opgaver. Du kan være en del af vagten på broen, arbejde på dækket eller nede i maskinrummet, hvor motorerne dagligt skal vedligeholdes. Du er også med til at fortøje skibet, håndtere kranen om bord og losse i havnen, udføre almindelige vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på skibet eller hjælpe med rengøring og madlavning.

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse til skibsassistent giver dig desuden adgang til en lang række uddannelser i Det Blå Danmark, herunder skibsfører, skibsmaskinist, kyst- eller sætteskipper, maskinmester m.fl.

Vi modtager i forbindelse med hvert togt mange henvendelser fra pårørende til elever om bord. Vi bestræber os på at svare på disse henvendelser hurtigst muligt, men ventetid må påregnes. Der gøres desuden opmærksom på at alle henvendelser går ind til rederikontoret og ikke direkte til skibet, der i perioder også sejler uden eller med begrænset internetadgang.

Når Skoleskibet DANMARK er på togt, sendes der løbende positioner og dagbøger hjem til MARTEC. Du kan derfor følge togtet i vores app ’DANMARK’ og her på hjemmesiden, hvor vi så ofte som muligt opdaterer indholdet. Der kan dog være dage og weekends, hvor der først opdateres næst kommende hverdag, samt ferieperioder, hvor opdateringen kan være forsinket.

Du kan også finde skibet på hjemmesiden Marine Traffic ved søge skibets navn frem, dette virker dog kun, når skibet er i kystnære farvande.

Eleverne har begrænset adgang til deres mobiltelefoner under togtet.

SE DISSE TO SIDER:

https://www.marinetraffic.com/
https://www.skoleskibet-danmark.dk/

 

Emails og post til elever

Det er muligt at sende emails til eleverne om bord. Hver elev får en personlig mailadresse, når de møder ind på skolen. Det er denne mailadresse, der skal benyttes til at korrespondere på. På grund af den begrænsede adgang til internet og data om bord, må emails kun indeholde tekst, det er ikke muligt at vedhæfte billeder mv.

Hvis du ønsker at sende post til en elev, må brevet max veje 50 gram, og skal sendes til denne adresse:

Navn og elevnummer
Skoleskibet DANMARK
c/o MARTEC
Kragholmen 180
9900 Frederikshavn

Når MARTEC videresender posten til skibet foregår det normalt med DHL, der har strenge regler for kontrol af breve. Det kan derfor forekomme at et brev har været åbnet inden det kommer ud på skibet. Hvis brevet vejer mere end 50 gram bliver det på MARTEC til skibet vender hjem.

A day as a trainee

Oplev en dag som elev om bord på Skoleskibet DANMARK.

Virtuel tour

Kom med på rundvisning om bord på Skoleskibet DANMARK.

På togt med DANMARK

Hør om at være på togt med Skoleskibet DANMARK.

Uddannelsen-paa-land_OXDK

Uddannelsen på land

Du kan også vælge at læse til ubefaren skibsassistent på vores uddannelse på land. Her bor du på MARTEC mens du læser, hvor der er et unikt og særligt socialt studiemiljø og aktivt fritidsliv.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle, hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

Landingpage_hvad_martec

Hvad er MARTEC

MARTEC varetaget driften af Skoleskibet DANMARK. MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark.