For at blive ubefaren skibsassistent skal du gennemføre et togt med Skoleskibet DANMARK samt et landbaseret modul på værkstedskole på MARTEC´s faciliteter i Frederikshavn.

En ubefaren skibsassistent er under uddannelse til befaren skibsassistent. Skibsassistenten varetager mange forskellige opgaver ombord på skibene. Det er både på dækket og i maskinen, så en sømand skal besidde mange evner. Jo bedre en sømand er til ansvarsfuldt, at varetage sine opgaver og være en del af besætningen, vil han/hun bedre kunne tilpasse sig de udfordrende og forskellige opgave der findes på søen.

Uddannelsen om bord skifter mellem praktiske opgaver på skibet samt teoretiske timer i: tekniske emner, arbejdsmiljø og sikkerhed, brandbekæmpelse, navigation, søvejsregler, praktisk sømandskab, skibsteknik, sikkerhed til søs, første hjælp, vedligehold osv.

Når alle fag er bestået og uddannelsen er gennemført, skal man have sejltid i minimum 12 måneder. Derefter har man mulighed for at søge direkte ind på navigations skole eller deltage på afslutningskursus på MARTEC og blive befaren skibsassistent.