Om bord på Skoleskibet DANMARK uddannes du til ubefaren skibsassistent. Uddannelsen er international og foregår på engelsk. Ud over togtet med Skoleskibet skal du gennemføre et værkstedsskoleforløb på MARTECs faciliteter i Frederikshavn.


En ubefaren skibsassistent er under uddannelse til befaren skibsassistent. Skibsassistenten varetager mange forskellige opgaver ombord på skibene. Det er både på dækket og i maskinen, så en sømand skal besidde mange evner. Jo bedre en sømand er til ansvarsfuldt, at varetage sine opgaver og være en del af besætningen, vil han/hun bedre kunne tilpasse sig de udfordrende og forskellige opgave der findes på søen.


Uddannelsen om bord på Skoleskibet DANMARK skifter mellem praktiske opgaver på skibet samt teoretiske timer i: tekniske emner, arbejdsmiljø og sikkerhed, brandbekæmpelse, navigation, søvejsregler, praktisk sømandskab, skibsteknik, sikkerhed til søs, første hjælp, vedligehold osv.


Når alle fag er bestået og uddannelsen er gennemført, skal man have sejltid i minimum 12 måneder. Derefter har man mulighed for at søge direkte ind på en videregående maritim uddannelse, eller gennemføre 20 uger på skole og blive befaren skibsassistent.


Som elev behøver man ikke være super god til engelsk for at komme med på togt. Det vigtigste er, at du har mod på at lære. På togtet vil der altid være mulighed for at få hjælp og vejledning af besætningen og støder man på ukendte engelske ord, kan man altid få hjælp til at få dem oversat.