På grund af Covid-19 er OL i Tokyo 2020 udsat, og Skoleskibet DANMARKs sejlplaner for 2020 er derfor ændret.

Togt 107 - Der er ingen fastlagt sejlplan. Skoleskibet DANMARK sejler i danske farvande og Østersøen fra lørdag den 13. juni til fredag den 3. juni 2020.
Togt 108 – Sejlplan afventer.

Oprindelige sejlplaner for 2020

Gennemførelsen af OL togt 2020 til Tokyo afhænger af om der kan rejses fondsmidler og der tages forbehold for Uddannelsesministeriets endelige godkendelse af sejlplan for Skoleskibet DANMARK.

Bemærk: Der kan forekomme ændringer!

Bemærk: Der kan forekomme ændringer og OL ligger endnu fast grundet Corona!