På grund af Covid-19 er OL i Tokyo 2020 udsat, og Skoleskibet DANMARKs sejlplaner for 2020 er derfor ændret.


Togt 108 

Nedenfor er angivet forventet sejlplan indtil ca. 6 august 2020 

Kaptajnen vil herefter evaluere mulighederne og udarbejde en plan for den resterende del af rejsen.

06 juli                Elever mønstrer om bord
11 juli                Afgang Frederikshavn
                         Sejlads i danske farvande inklusiv Østersøen
20 juli                Ankomst enten Mariehamn eller Turku, Finland
23 juli                Afgang enten Mariehamn eller Turku
                         Sejlads i Østersøen og danske farvande

 

Primo august:
Forventer at afsejle danske farvande, når skibet har opnået en 14 dages karantæne periode efter afgang Finland.
Ny opdateret sejlplan etableres primo august for resterende del af togt perioden - indtil ca. 18 . september.

 

Oprindelige sejlplaner for 2020

Gennemførelsen af OL togt 2020 til Tokyo afhænger af om der kan rejses fondsmidler og der tages forbehold for Uddannelsesministeriets endelige godkendelse af sejlplan for Skoleskibet DANMARK.

Bemærk: Der kan forekomme ændringer!

Bemærk: Der kan forekomme ændringer og OL ligger endnu fast grundet Corona!