På denne side finder du praktisk information og nyheder til elever og pårørende.

Post til elever
Breve (max 50 gram) til elever på DANMARK skal under hele uddannelsen sendes til:

Navn og elevnummer
Skoleskibet DANMARK
c/o MARTEC
Kragholmen 180
9900 Frederikshavn

Information under togtet
Når DANMARK er på togt, sendes der løbende positioner og dagbøger hjem til MARTEC. Disse informationer bliver lagt på hjemmesiden, men det præcise tidspunkt kan variere i løbet af togtet.