Fra tidligere togter (dagbøger og positionsmeldinger)
Her kan du finde dagbøger og fotos fra tidligere togter. Se menuen.

Sejl videre...
Elever fra DANMARK sejler tit videre med andre skibe eller fortsætter deres uddannelse til befaren skibsassistent. I den forbindelse kan du holde kontakt ved at følge skoleskibet på facebook og følge MARTEC på facebook og LinkedIn.

Ofte opretter eleverne også selv grupper på f.eks. facebook, hvor du kan holde kontakten med dine med-elever efter endt togt. Disse skal du selv søge frem.

Skoleskibsforeningen DANMARK
Foreningen for tidligere elever på DANMARK. Ønsker du at melde dig ind, kan du melde dig ind ved at kontakte næstformanden.

Næstformand
Jesper Hartmann Bjarvin
Tlf. 2893 2562
E-mail: jesperbjarvin@gmail.com

Yderligere information om foreningen er på vej...