Elevsamtalen tager som regel 30 minutter og finder løbende sted enten i Frederikshavn, Aarhus, Fredericia eller København.

Du skal dog forvente noget ventetid i forbindelse med afholdelsen af samtalen.

Hvem er med?
Til optagelsessamtale vil du møde Pia Nyborg, som er driftsinspektør for Skoleskibet DANMARK, eller andre medlemmer af besætningen på Skoleskibet.

Hvorfor skal jeg til samtale?
Udover at udvælge elever til togtet, er formålet med samtalen at afstemme forventninger. Vi vil derfor gerne høre om dine forventninger til togtet, dine uddannelsesønsker i fremtiden, dine fritidsinteresser osv. Vi benytter også samtalen til at fortælle om uddannelsen og togtet.

Hvornår afholdes samtaler?
Inden optagelsessamtalerne finder sted annoncerer vi tidspunkter og steder for samtaler på vores facebook-side og her på hjemmesiden. Hvis du søger i god tid, er der størst chance for at komme til samtale tæt på, hvor du bor.