Skoleskibet DANMARK optager 80 elever til hvert togt. Endvidere tilbyder vi stand-by pladser i tilfælde af frafald inden togtstart. Optagelse sker løbende ved at du indsender et ansøgningsskema og gennemfører en optagelsessamtale. For at komme i betragtning til samtalen, skal du overholde de gældende adgangskrav..

Efter din samtale får du svar fra os om du er egnet eller ikke egnet til at komme med Skoleskibet DANMARK.

Efter ansøgningsfristen og når alle samtaler er afholdt, vil alle ansøgere få svar fra os.

Her er der 3 forskellige svarmuligheder.

  1. Du er blevet optaget som elev på det følgende togt
  2. Du er ikke blevet optaget
  3. Du bliver tilbudt en stand-by plads og i tilfælde af frafald fra anden elev, vil du blive tilbudt den ledige plads.