Om Skoleskibet DANMARK

Skoleskibet DANMARK blev søsat fra Nakskov Skibsværft i 1933. DANMARK blev bygget med det formål at uddanne søfolk til den danske handelsflåde og har altid været i brug som skoleskib. Det er bygget som 3-mastet fuldrigger, da denne type rig blev anset som den mest komplekse og mest krævende rig, som ville kunne holde flest hænder beskæftiget.

Der er i dag plads til 80 elever om bord, fordelt på 2 banjer, der under togtet uddannes til ubefarne skibsassistenter. Derudover er der 15 besætningsmedlemmer med på hvert togt, som også varetager den daglige undervisning. Under havneophold, i særdeleshed i udlandet, fungerer skibet, besætningen og eleverne som ambassadører for Danmark og det maritime erhverv, og der afholdes ofte Åbent skib og receptioner om bord. Skoleskibet Danmark og Skoleskibet Georg Stage er de to eneste tilbageværende danske skoleskibe i drift.

Modernisering_OXDK

Løbende modernisering

Skoleskibet DANMARK er blevet moderniseret en del i løbet af årene. Oprindeligt blev skibet bygget til 120 elever, men i 1959 blev det ombygget til at sejle med 80 elever. Siden er både undervisningsfaciliteterne og komforten blevet opgraderet, blandt andet er der installeret ferskvandsanlæg, sikkerhedsliner, GPS, vaskemaskiner, tørretumbler og air condition om bord. Men de fleste ting foregår dog stadig på den ”gammeldags” facon. I 2019 gennemgik agterskibet en større renovation.

39

Hverdagen om bord

Eleverne sover stadigvæk i hængekøjer, som skal surres og stuves væk hver dag, fordi banjerne både skal bruges til undervisning og som messe i løbet af dagen. Og en vigtig del af undervisningen er stadig at lære at binde knob og stik, lave musinger, lægge taklinger, splejse i tovværk og stålwire, lære at kvejle med mere. Eleverne bor og arbejder tæt sammen under togtet, og ud over praktisk sømandskab bliver der lagt stor vægt på personlig udvikling og evnen til at samarbejde med andre.

Uddannelsen_OXDK

Uddannelsen

Uddannelsen til ubefaren skibsassistent med DANMARK består af 2 dele; et indledende skoleophold på MARTEC Kragholmen på land og selve togtet til søs. Ud over den daglige teoretiske undervisning indgår eleverne i den daglige drift om bord og er, ud over at sejle skibet, med til at udføre alt det forefaldende arbejde, der udføres for at vedligeholde skibet.

Engelsk_OXDK

International uddannelse

Sproget om bord har siden 2010 været engelsk. Dette forbedrer elevernes sproglige færdigheder som kommende sømænd i en global maritim
verden, og det gør det også muligt for udenlandske elever at gennemføre uddannelsen. Men du kan også vælge et kortere togt, hvor undervisningen foregår på dansk, her foregår en større del af uddannelsen på land.

Driften_OXDK

Driften af DANMARK

Skoleskibet er ejet af den danske stat og har hjemhavn i København, men siden 2003 har MARTEC varetaget driften af DANMARK. Mellem togterne ligger skibet derfor oftest til kaj på Frederikshavn Flådestation. På det indledende skoleophold læser eleverne på MARTEC Kragholmen, hvor også værkstedsskolen og skolehjemmet, hvor eleverne indkvarteres, ligger.

Fakta_stort_OXDK

Fakta om Skoleskibet DANMARK

DANMARK er en 3-mastet fuldrigger i stål med 15 ræer, 1 mesan og 1 klyver/jagerbom. Bramråen og røjlråen er udarbejdet i træ, mens de øvrige ræer er lavet af stål. Skibet har en hovedmotor, til når det skal sejle havn, eller hvis vinden er svag. Derudover er der to hjælpemotorer til at generere strøm til lys, tekniske instrumenter, vandfiltrering, køling med mere.

Skibets indretning består blandt andet af to banjedæk, hvor der bor 40 elever (piger og drenge blandet) på hver banje. Eleverne sover i hængekøjer, der pakkes væk hver morgen, da de både skaffer (spiser) og får undervisning i banjen i dagtimerne. Hver elev har et skab (171x26x58 cm) og et personligt rum i skibsbænken (35x40x37 cm) til at opbevare deres ting.

Herudover er der kamre og messe til besætningen, salon, kabys og stikkeri, kølerum, bibliotek, to baderum (et til piger og et til drenge), toiletter til elever og besætning, hospital, vaskerum, maskinrum, kontor, radiorum, henstuvninger samt flere rum til nødgenerator, kabler, olietøj, maling, rengøring med videre.

Navn

DANMARK

IMO-nr.

5086279

Kaldesignal

OXDK

Værft

Nakskov Værft

Søsat

Marts 1933

Besætning

15 personer

Elever

80 personer

Længde skrog

59,8 meter

Længde i alt

77 meter

Bredde

10 meter

Dybgang

5,2 meter

Højde fra vandlinje til topmast

39,6 meter

Vægt

1.700 ton

Antal sejl

26

Sejlareal

ca. 1.700 m2

Tovender

219

Tovværk

8.000 meter

Hastighed for sejl

13 knob

Hastighed for motor

9 knob

Hovedmotor

Frichs 357 kW

Hjælpemotor

Scania 2 x 208 kW

Elektricitet

220V

Tankkapacitet (brændstof, gasolie)

48 ton

Tankkapacitet (ferskvand)

110 ton

Ferskvandsproduktion

10 ton i døgnet

Antal MOB-både

1

Antal motorbåde

1

FAQ om Skoleskibet DANMARK

På DANMARK værner vi om traditioner og skaber gode rammer for både udvikling og dannelse under togtet. Hver morgen samles vi alle til morgensang om bord. Under værkstedsskoleopholdet på MARTEC samles alle til flagmønstring på skolen hver morgen. Ud over den daglige undervisning deltager eleverne i dagligdagen om bord på skibet og lærer om alt det forefaldende arbejde, der udføres, samt at manøvrere og vedligeholde skibet.

På togtet uddannes eleverne til ubefarne skibsassistenter. Du kan læse mere om uddannelsen til ubefaren skibsassistent her (link til udd-siden OXDK). Uddannelsen åbner op for flere uddannelses- og karrieremuligheder i det maritime erhverv – en branche, der hungrer efter arbejdskraft, og derfor tilbyder spændende jobs og gode lønninger. Efter togtet kan eleverne fx vælge læse at videre til skibsfører eller maskinmester.

Du kan se alle de maritime uddannelser, som MARTEC udbyder her.

Til hvert togt optager DANMARK 80 elever, både piger og drenge. Alle elever tildeles et elev-nummer fra 1-80 og selv om det under togtet vil være lige så naturligt at blive kaldt et nummer som sit navn, betyder det ikke at eleverne kun er et nummer for os. Men numrene er vigtige for kommunikationen og opdelingen. Før i tiden blev numrene uddelt efter højde, men i dag fordeles de tilfældigt ved optagelsen på uddannelsen.

 

Sådan deles eleverne op

  • 2 banjer: 40 elever med ulige numre i styrbord banje og 40 elever med lige numre i bagbord banje.
  • 4 skifte: Hver banje opdeles i 2 skifte med 20 elever i hver, der ledes af en kvartermester.
  • 8 bakker: Hvert skifte opdeles i 2 bakker med 10 elever i hver, hvor der udnævnes en baksformand.

 

Når skibet sejler er der altid 1 skifte (20 elever) på vagt. Resten får undervisning, arbejder, sover eller slapper af.

Elever i samme skifte spiser altid sammen ved det samme bord.

Skibets besætning består af 14 personer:

  • 1 Kaptajn
  • 4 Styrmænd
  • 4 Kvartermestre
  • 1 Maskinchef
  • 1 Hovmester
  • 2 Kokke
  • 1 Læge

Besætningsmedlemmerne er ansvarlige for undervisningen om bord.

Kan man sende en hilsen til en elev om bord?
Ja, du kan sende både almindelig post (brev) og emails til eleverne. På skibet er der et begrænset antal computere til rådighed for eleverne til kommunikation. Hver elev får en personlig mailadresse under togtet. Du kan læse om kontakt til elever om bord her. 

Hvad kan eleverne lave, når de har fri om bord?
Der er rig mulighed for at slappe af på dækket eller i banjen. Der er bibliotek om bord med et udvalg af både fiction og non-fiction på dansk og engelsk samt enkelte brætspil til rådighed på skibet.

Hvad er middagsposition?
Hver dag kl. 12:00 registrerer kaptajnen skibets position og sender den til MARTEC. Herefter bliver den lagt ud på hjemmesiden og i Skoleskibets app. Der kan dog være enkelte dage, weekends og ferieperioder, hvor positionen først bliver opdateret den næstkommende hverdag,

Er der elektricitet på skibet?
Ja, der er 220 volt på skibet, hvilket er det samme som på land i Danmark. Dog er der kun begrænset mulighed for at tilslutte elektriske apparater, da strømmen er beregnet til skibet.

Må eleverne medbringe deres eget tøj på skibet?
Nej, eleverne får udleveret tøj (arbejdstøj, uniform m.m.) når de starter på skolen. Herefter syer eleverne deres numre ind i tøjet, så de kan holde styr på det om bord på skibet.

Må eleverne medbringe personlige ejendele på skibet?
Eleverne har en meget begrænset plads til rådighed om bord, men de må selvfølgelig gerne medbringe deres toiletting, briller, billeder, kamera, en bog etc. Det hele skal dog markeres med elevens nummer.

Må elever medbringe elektronik om bord?
Eleverne må medbringe en MP3 afspiller og deres telefon. Telefonerne vil dog blive indsamlet og låst inde og udleveres kun i korte perioder om bord. De må ikke medbringe egne computere eller tablets.

Hvad hvis en elev har glemt at medbringe solcreme på skibet?
Der er en lille butik på skibet, kaldet ”Slobben”, hvor eleverne kan købe de mest nødvendige ting, samt lidt slik, sodavand etc. Udvalget og antallet af varer er dog begrænset.

Må pårørende besøge eleverne på skibet?
Når skibet er i havn vil der som regel, hvis det er muligt, blive arrangeret Åbent skib og besøg af pårørende. Datoer og tidspunkter for disse arrangementer vil blive fastlagt af kaptajnen og meldt ud i løbet af togtet.

Må eleverne indtage alkohol om bord?
Nej, elever vil blive bortvist hvis de indtager eller opbevarer alkohol på skibet.

Her har vi samlet en række historier og artikler fra livet om bord. I en serie på tre artikler, følger journalist Henrik Kastoft fire unge fra det første hold fra Den Grundlæggende Maritime Uddannelse, som fik mulighed for, at sejle skibet til Caribien, på første del af turen mod OL i Tokyo. Et togt som desværre blev afbrudt på grund af udbruddet af Corona-virus. Artiklerne bringes i samarbejde mellem journalisten, Metal Maritime, CO-SEA og MARTEC.

Fire unge med kurs mod en maritim fremtid
Ombord på skibet og klargøring

DVD om Skoleskibet DANMARK
DVD’en ”Skoleskibet DANMARK / The training ship DANMARK” kan købes i Weilbachs webshop på www.weilbach.com eller ved at kontakte nautical@weilbach.com

Producenten, Claus Jacobsen, kan kontaktes på clausjacobsen@pc.dk eller på telefon 4029 9072

Søren Nielsen, Fyns Amts Avis
Journalist Søren Nielsen fra Fyns Amts Avis var om bord på Skoleskibet DANMARK i sommeren 2014, og har produceret en række kortfilm og artikler om skibet, besætningen, eleverne og livet om bord.

Skoleskibets protektor

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for Skoleskibet DANMARK, og plejer gerne at besøge skibet mindst en gang om året, når Skoleskibet vender hjem forbi København efter togtet.

Prins Joachim besøgte også Skoleskibet DANMARK under opholdet ved OL i Rio i 2016, hvor også Deres Kongelige Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary deltog i gallamiddag om bord på skibet.

DANMARKs rolle under 2. verdenskrig

DANMARKS opgave med at uddanne søfolk til den danske handelsflåde har kun været afbrudt én gang, da DANMARK i 1939 besøgte Amerika for at deltage i verdensudstillingen i New York. Da 2. verdenskrig brød ud under besøget, forblev skibet i amerikanske farvande for at undgå at blive et bytte for nazisternes ubåde.

Skibet blev derfor stationeret i Jacksonville, Florida, og efter angrebet på Pearl Harbor, tilbød skibets kaptajn den amerikanske regering, at den kunne bruge skibet som uddannelsesskib. Tilbuddet blev accepteret og skibet tilbragte resten af krigen med at uddanne søfolk til den amerikanske kystbevogtningstjeneste (US. Coast Guard).

Efter 2. verdenskrig returnerede skibet tilbage til Danmark og genoptog uddannelsen af danske søfolk i 1946.

Følg Skoleskibet DANMARK på de sociale medier

Du kan følge Skoleskibet DANMARK på Facebook og Instagram, hvor vi opdaterer med billeder og hilsner fra togterne samt informerer om uddannelsen, ansøgningsfrister og studiestart. På Youtube kan du finde små film fra skibet.