For at blive optaget som elev på Skoleskibet DANMARK er der følgende krav:

  • At du har gennemført 9 års skolegang.
  • At du er mellem 17½ og 23 år gammel, når uddannelsen begynder.
  • At du ikke har gennemført uddannelsen som Ubefaren Skibsassistent på andre uddannelsesinstitutioner.
  • At du efter optagelse på uddannelsen, får udstedt et sundhedsbevis for søfarende og fiskere. Dette sundhedsbevis skal være uden begrænsning. Du skal være skikket til udkig og egnet til skibstjeneste. Liste over godkendte søfartslæge findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Efter modtagelse af din ansøgning vil du blive kontaktet pr. mail og indkaldt til en optagelsessamtale. Samtalerne finder sted i Frederikshavn, Aarhus, Fredericia eller København.