For at blive optaget som elev på Skoleskibet DANMARK er der følgende krav:

  • At du har gennemført 9 års skolegang.
  • At du er mellem 17½ og 23 år gammel, når uddannelsen begynder.
  • At du ikke har gennemført uddannelsen som Ubefaren Skibsassistent på andre uddannelsesinstitutioner.
  • At du efter optagelse på uddannelsen, får udstedt et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger – dette vil du typisk ikke kunne få, hvis du har diabetes eller epilepsi eller får medicin for ADHD. Derudover skal du være skikket til udkig, egnet til skibstjeneste og må ikke være farveblind.

Efter modtagelse af din ansøgning vil du blive kontaktet pr. mail og indkaldt til en optagelsessamtale. Samtalerne finder sted i Frederikshavn, Aarhus, Fredericia eller København.