Skoleskibet DANMARK er et af Danmarks to skoleskibe. Om bord på Skoleskibet DANMARK uddannes du til ubefaren skibsassistent. Hvert år tager 80 elever på togt med DANMARK – en oplevelse, som de aldrig glemmer. Læs mere om Skoleskibet, uddannelsen, ansøgning og optagelse i menuen til venstre.

Man kan også læse til ubefaren skibsassistent på land, hvor man i stedet for togtet med Skoleskibet DANMARK tager uddannelsen på MARTEC Kragholmen. Se ’Skibsassistent’ under ’Uddannelser’ for mere information om uddannelsen på land.