SKOLESKIBET

Skoleskibet DANMARKs kaptajn Kurt Andersen går i land

Publiceret 17-06-2021

Det er en helt særlig ånd og kultur, som Kurt Andersen efterlader, når han går i land efter 21 år som kaptajn på Skoleskibet DANMARK. Det er svært at tale om Skoleskibet DANMARK uden at tale om Kaptajn Kurt Andersens enestående lederskab og imødekommenhed over for elever, besætning, forældre, kongelige, ministre, embedsmænd, myndigheder i hele verden og naturligvis kollegaerne ombord og på MARTEC. Kaptajnen møder alle med interesse og respekt og har etableret et helt særligt læringsmiljø ombord på skibet, som der vil blive værnet om i årene fremover.

Kurt Andersen var 41 år, da han i 2000 fik det betroede job som kaptajn på Skoleskibet DANMARK. Med i bagagen havde han seks år på Skoleskibet DANMARK og syv togter som henholdsvis styrmand og skolechef, så han vidste, hvad han gik ind til. Skoleskibets kaptajn har i sit arbejde kunnet kombinere sin kærlighed til livet til søs med sin store interesse for pædagogik og ledelse.

”Som ung havde jeg det motto, at man bør kun være på samme arbejdsplads i 5 år. Nu har jeg været på skoleskibet i 21 år som kaptajn, så jeg føler det er ved at være på høje tid, at en anden tager sø-støvlerne på og får kommandoen om bord. Gennem årene har jeg mødt en uovertruffen, engageret og dygtig besætning samt nysgerrige og aktive elever, og derfor har det været en fornøjelse at være om bord. Med skibet i drift 24/7, så er det en mageløs maritim verden vi selv skaber, hver gang skibet er på togt – og det er både spændende, sjovt og udfordrende, men også meget krævende for alle. Det er jo ikke en badeferie vi er på. Opgaven går ud på at uddanne og danne brave søfolk, og det lykkes vi meget godt med. I hvert tilfælde er de unge nyuddannede skibsassistenter eftertragtede i søfartserhvervet”, siger Kurt Andersen og fortsætter

”Selv om skibet er fra 1933, så er det sødygtigt og i god stand. Og under MARTECs ledelse er der brugt mange ressourcer på at vedligeholde og opgradere skibet de senere år. Skibet er i ’gode hænder’ og søgningen om optagelse som elev er stor. Derfor er jeg glad for, at skibet kan sejle i mange år endnu, og der ligger heldigvis tusindevis af sømil forude, som venter på at blive sejlet hjem.”

MARTEC accepterer med beklagelse Kurt Andersens beslutning:

”Det er med vemod, at vi nu skal sige farvel til Kurt Andersen som kaptajn. Han efterlader et kæmpe aftryk og har sammen med besætningen skabt et skib og uddannelsesinstitution med en enestående stærk kultur og en helt unik ånd, der påvirker alle – både besætning, elever og gæster – lige så snart man træder om bord. Heldigvis er der mange stærke kulturbærere tilknyttet skibet, og vi vil gøre alt for at fortsætte den linje, Kurt har lagt, selv om det bliver store sko at fylde ud.”, siger Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC, og fortsætter.

”Heldigvis forlader Kurt ikke organisationen med det samme. Han vil være tilknyttet MARTEC et godt stykke ind i 2022 og hjælper bl.a. med at ansætte vores næste kaptajn og er med til et spændende projekt som er i støbeskeen i USA i 2022. Jeg har værdsat samarbejdet med Kurt i de sidste 10 år og håber, at vores veje krydser hinanden med jævne mellemrum i fremtiden.”

Kurt vil blive savnet, ikke mindst af driftsinspektør på Skoleskibet Danmark, Pia Nyborg:

”Kurt og jeg har arbejdet sammen i de 18 år som MARTEC har varetaget driften af Skoleskibet DANMARK. Kurt har altid været min nærmeste kollega og sparringspartner og jeg sætter stor pris på at arbejde sammen med ham. Derfor er det også en stor glæde, at Kurt fortsat er tilknyttet rederiet.”

I mere end 20 år har Kurt Andersen budt velkommen til en helt ny generation af unge i alderen 17-23 år på Skoleskibet DANMARK. Selv om et togt byder på store udfordringer, store farvande, en masse arbejde, læring og op til tre måneders ekstrem tæt samvær, så har Kurt Andersen haft tillid til og været fortrøstningsfuld ved at sætte sejl sammen med de unge søfolk. Han oplever, at de unge stortrives i fællesskaber, påtager sig ansvar og er positive over for teamwork.

Kurt har en særlig ledelsesstil, som er baseret på, at tillid og positive forventninger kan bringe det bedste frem i de ellers så uprøvede elever. Denne ledelsesstil har gjort ham meget afholdt af både elever og besætning ombord på skibet, ikke mindst Overstyrmand Niklas Poulsen:

”Vores Kaptajn Kurt Andersen! Sådan har jeg sagt som; elev, kvartermester, bådsmand, 3. styrmand og nu som overstyrmand. Den sætning skal ændres men vil aldrig blive glemt. Som kaptajn har Kurt med stabil ledelsesform, skabt en beundringsværdig uddannelsesinstitution og arbejdsplads. Kurts rummelighed og anerkendelse af personligheder, som er forskellige fra hans egen, har nu i mange år skabt rammerne for en virkelysten og engageret besætning. Med godt sømandskab i højsædet har Kurt altid stået til rådighed som leder og sparringspartner for sin besætning. Tak for en god tid ombord.”

Der skal findes en efterfølger til den vigtige rolle som kaptajn på det nationale klenodie Skoleskibet DANMARK. Kurt Andersen har sat standarden. Udover at være en dygtig sømand, der drager omsorg for Skoleskibet, elever og besætning om bord, skal kaptajnen have interesse for uddannelse og pædagogik. Samtidig skal kaptajnen kunne begå sig ubesværet på de ”bonede gulve”, idet Skoleskibet DANMARK ofte varetager væsentlige, repræsentative opgaver, når skibet bevæger sig rundt på de syv have og viser flaget for både nationen Danmark og dansk søfart, med Hans Kongelige Højhed Prins Joachim som protektor.

KONTAKT INFO

MARTEC
Maritime and Polytechnic
University College
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Danmark

CVR-nr. 70771128
EAN-nr. 5798000023161

STUDIEADMINISTRATION

Mandag    07:45 – 14:00
Tirsdag      07:45 – 14:00
Onsdag     07:45 – 14:00
Torsdag     07:45 – 14:00
Fredag      07:45 – 13:00

SOCIALE MEDIER

© MARTEC - Maritime and Polytechnic University College