MARTECs bestyrelse består af syv medlemmer:

Kim Sørensen - Formand, Aalborg Universitet
Morten Vestergaard - Næstformand, Vestergaard Marine Service
Birgit Hansen - Medlem, Frederikshavn Kommune
Carl Jesper Hermansen - Medlem 
Jens Ditlev Lauritzen - Medlem, Lauritzen Fonden
Lars-Ole Gundestrup - Medarbejderrepræsentant, MARTEC
Kristian Nedergaard - Studenterrepræsentant

På fotoet ses (fra venstre mod højre):
Carl Jesper Hermansen, Lars-Ole Gundestrup, Birgit Hansen, Morten Vestergaard (Næstformand), Kim Sørensen (Formand), Jens Ditlev Lauritzen og Kristian Nedergaard.