MARTEC og Skoleskibet DANMARK søger ekstra bemanding til klargøring af Skoleskibet i perioden 13. januar til engang i februar 2020

Skoleskibet DANMARK har i efteråret 2019 været på værft i Esbjerg, og for at sikre, at skibet bliver klart til at sejle på togt i slutningen af februar 2020 har vi brug for ekstra bemanding til afrigning efter værftsopholdet og oprigning før Skoleskibets første togt i 2020.

Vi søger:
5-8 ubefarne/befarne skibsassistenter til ansættelse i en tidsbegrænset periode.

Arbejdssted:
Skoleskibet DANMARK – Esbjerg.

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil være af varierende omfang og vil indebære organisering, oprydning, rengøring samt at bære grej om bord. Der vil desuden være opgaver med oprigning af for og stor top samt forgrejer, i tæt samarbejde med Skoleskibet DANMARKs besætning.

Ansøgning:
Ansøgning sendes til e-mailadressen: svar@martec.dk inden den 30. december 2019.

Hent ansøgning i PDF her