Har du brug for hjælp til SU reglerne, så kontakt én af vores SU-vejledere i studieadministrationen eller skriv til su@martec.dk, hvis du har brug for rådgivning vedrørende udbetaling af Statens Uddannelsesstøtte (SU) under dit studie på MARTEC.

Regler om SU og studieaktivitet
Når du starter på en videregående uddannelse og får SU, mens du læser, må du ikke være mere end 6 måneder forsinket i uddannelsen svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU bliver stoppet.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk