Kontakt SU-kontoret, hvis du har brug for rådgivning vedrørende udbetaling af Statens Uddannelsesstøtte (SU) under dit studie på MARTEC.

Kontaktperson

Bettina Overbeck
Tlf. 9620 8891
E-mail: bov@martec.dk

Kontortid: 8-14

 

VIGTIGT: Nye regler om SU og studieaktivitet

Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk.