MARTEC råder over meget fine og veludrustede trænings-, laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

Værksteder
Vores vækstedsafdelinger indeholder udstyr indenfor spåntagende bearbejdning af metalemner (drejning – fræsning), termisk sammenføjning (svejsning - lodning), motormontage, hydraulik osv.


Laboratorier
På skolerne findes der følgende laboratorier:

 • Energi & Miljølaboratorium
  Dette laboratorium, som er opbygget med hjælp fra en række sponsorer og EU-støttemidler, indeholder en lang række teknologier til fx energiproduktion, klimastyring, køleanlæg og avancerede systemer til styring af anlæg og energioptimering, som alle kan bruges i undervisnings- og kursusvirksomhed.
 • Elektroteknisk laboratorium
  Her gennemfører de studerende en række praktiske øvelser og forsøg, der underbygger den teori der undervises i på skolen. Der arbejdes både med svag- og stærkstrøm.
 • Procesautomationslaboratorium
  Undervisningen i faget automation er bygget op omkring øvelser indenfor styrings- og reguleringsteknik samt integrerede automationssystemer.


Havneafdeling
På MARTECs havneafdeling findes der faciliteter til træning i søsikkerhed og søredning samt sejlads. Dette udføres med en bred vifte af materiel til brug i forbindelse med uddannelser og kurser. MARTEC råder bl.a. over følgende udstyr:

 • Fritfaldsbåd
 • Lukket redningsbåd
 • Åben redningsbåd
 • MOB både
 • Nedfirbare og overbordkastningsflåder
 • Evakueringssystem


Radio- og instrumentafdeling
Skolen udbyder en række forskellige kommunikationskurser og råder derfor over det obligatoriske udstyr til radiokommunikation til søs. Ligeledes findes der diverse kommunikationsudstyr til nød- og sikkerhedskommunikation. Dette anvendes primært i forbindelse med radio- og navigationskurser.

Kranafdeling
MARTEC har forskellige krantyper, som anvendes som en del af undervisningen til skibsassistent. Eleverne her gennemfører en række praktiske øvelser med krankørsel, anhugning og tegngivning.

Trailerdæk
På skolens trailerdæk undervises i surring af ladning mm. Til brug for dette har vi en række forskellige emner så som trailere, olietanke, biler, landbrugsmaskiner, containere og andet stykgods som kursisterne skal lære at fastgøre forsvarligt inden afsejling.


Helicopter Underwater Escape Training (HUET)
Martec har i Sæby Svømmebad installeret en HUET attrap, og kan tilbyde kurser i Helicopter Underwater Escape Training samt Escape chute i sikre omgivelser.

Simulatorer
MARTEC råder over meget moderne udstyr inden for simulering. Både på det maskintekniske område og på brosimuleringsområdet. Ud over desktop simulatorer har MARTEC forskellige Full Mission Simulatorer.