MARTEC søger en faglig dygtig og udviklingsorienteret teamleder til maskinmesteruddannelsen i Frederikshavn.

Teamleder til Maskinmesteruddannelsen på MARTEC

Publiceret 22-12-2022

Maskinmesteruddannelsen på MARTEC optager knap 200 studerende om året fordelt på to optag. MARTEC har i alt ca. 120 ansatte. Personalegruppen tilknyttet maskinmesteruddannelsen består af adjunkter og lektorer primært med maskinmester- eller ingeniørfaglig baggrund, samt en række teknisk/administrative medarbejdere i forskellige støttefunktioner såsom studiesekretariat, studie- og praktikvejledning, teknisk afdeling samt IT.

Teamlederen vil være sammen med studiesekretariatet være ”first point of contact” for skolens maskinmesterstuderende ift. vejledning og daglig drift.

Teamlederen har medansvaret for at omsætte studieordning og øvrige tiltag til den konkrete undervisning, som leveres af adjunkter og lektorer på semestrene. Teamlederen har desuden medansvar for at sikre kvalitet og vidensgrundlaget på uddannelsen.

Teamlederen indgår i MARTECs uddannelsesledelse og har dagligt et tæt samarbejde med specielt uddannelseschefen og underviserne på uddannelsen. Teamlederen refererer personalemæssigt til skolens vicedirektør.

Ud over lederrollen er det ønskeligt at den rette kandidat kan varetage undervisning eller andre opgaver i relation til uddannelsen.

Læs mere om jobbet her

Kontakt Info

MARTEC
Maritime and Polytechnic
University College
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Danmark

CVR-nr. 70771128
EAN-nr. 5798000023161

Tlf.: 96 20 88 88
Email: martec@martec.dk

STUDIEADMINISTRATION

Mandag

07:45 – 14:00

Tirsdag

07:45 – 14:00

Onsdag

07:45 – 14:00

Torsdag

07:45 – 14:00

Fredag

07:45 – 13:00

SOCIALE MEDIER

© MARTEC - Maritime and Polytechnic University College