Igen i år udfordrede 50 kommende sygeplejersker og 50 maskinmestre hinanden til tværprofessionel innovation af sundhedsløsninger. Det er 6. gang at MARTEC og UCN samarbejder om innovationsdagen, som kulminerer foran et dommerpanel efter en helt særlig dag.

Det kan forekomme som en utraditionel kombination at sammensætte studerende fra de to uddannelser, men erfaringen fra de 5 forudgående camps er, at denne sammensætning bidrager til at styrke forståelsen faggrupperne i mellem og giver grobund for udviklingen af innovative løsninger. nedbryde fordomme, og skaber fokus på hinandens kompetencer og styrker.


Løsninger på udfordringer fra sygeplejen

I løbet af dagen arbejdede de studerende med én af tre udfordringer:

1. En løsning til at holde styr på mange infusionssæt og patienter på samme tid og derved øge patientsikkerheden samtidig med at tidsforbruget optimeres i forbindelse med intravenøs medicinering.

2. Løsning til ergonomisk korrekt løft af borgers ben i forbindelse med sårpleje og skift af forbinding. I dag kan opgaven involvere tunge løft og ergonomisk ukorrekt stilling.

3. Løsning på at beskytte ventil (venflon) og reducere risikoen for infektion, når man bader en patient og derved undgå, at ventilen glider ud og skal lægges på ny. I dag holdes ventilen fast med et plaster, som ikke er vandtæt, og derfor skal det yderligere afdækkes med en plastpose eller -handske.

Udfordringerne var meldt ind af de sygeplejestuderende baseret på oplevelser under deres praktikophold på hospital eller i hjemmeplejen. Udfordringerne er således et resultat af de sygeplejestuderendes egne erfaringer og undringer fra praksis.


Og vinderen er…

Vindergruppen bestod af sygeplejestuderende Amanda Bjerg Carlsen, Anna Blauenfeldt Leander og maskinmesterstuderende Jacob Borrisholt, Patrick Lee Baumann, Mikkel Astrup og Andreas Tambo Holm.

Vinderholdets havde arbejdet med case 3 og havde fundet en innovativ løsning ved at tage en banan, en venefløj og en tur forbi FAKTA.


Fra idé til karrierevej

På de forgangne innovationcamps, er der kommet flere gode, innovative og patentérbare produktideer ud af dagen. To medlemmer af gruppen, som vandt for et år siden, kan i dag leve af deres idé. Det drejer sig om maskinmester Simon Kollerup og sygeplejerske Julie Grønkær Jensen, som er blevet tildelt legatet Innofounder fra Innovationsfonden. Det betyder, at de det næste år kan arbejde fuld tid med videreudvikling af deres virksomhed - Saluscur og deres produkt, halskraven Maxilla Air. Deres produkt har det noble formål, at det hjælper de pårørende med en mere værdig afsked.


Baggrunden for innovations camp

Det er vigtigt for både UCN og MARTEC, at de studerende forlader campen med en viden om, at de hver især ligger inde med rigtig gode bud på løsninger og begge faggrupper har evnerne til at spille en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens sundhedsteknologi.


Udvikling af et innovativt mindset

De studerende UCN og MARTEC blandes i tilfældige grupper, og i løbet af én lang, intensiv og fokuseret dag fra kl. 8 til kl. 19 føres de igennem en innovationsproces, hvor de fastholdes en god del af dagen i en udforskende fase og motiveres til at være åbne for nye og innovative løsninger på de kliniske udfordringeqr. Dagen ledes og faciliteres af et fast hold af ledere og medarbejdere fra de to uddannelsesinstitutioner, og tempoet er højt hele dagen.

Energiniveauet styrkes af spurtpræmier og mange forskellige øvelser som sikrer, at de studerende venter længst muligt med at lægge sig fast på en løsning.

Dagen slutter med, at de studerende i fællesskab har lavet en prototype på deres specifikke løsning på en konkret udfordring og har præsenteret dn for et dommerpanel bestående af iværksættere, innovationsmedarbejdere, repræsentanter fra det nordjyske erhvervsliv og klinikere fra sundhedsvæsenet, som herefter udvælger de bedste ideer, som man herefter tager med videre.