Sommerferien er på trapperne, og hos MARTEC går vi på ferie med en rigtig god følelse. 

Vores mange dimittender fra både Skagen, Frederikshavn og Skoleskibet er sendt godt afsted efter nogle dejlige festdage, og vi glæder os over at de nu træder ud i det pulserende erhvervsliv. Samtidig glæder vi os over et tilfredsstillende sommeroptag, og ser frem til at byde velkommen til en masse nye studerende til august – nu også i Thisted.  

Ny maskinmesteruddannelse i Thisted
Med et optag på 8 studerende kan den nye maskinmesteruddannelse i Thisted nu komme i gang. Det er et tilfredsstillende optag i betragtning af, at der kun har været 2 måneder til at rekruttere til uddannelsen. Med så kort et tilløb har det gode samarbejde med både EUC Nordvest, UCN, Erhvervsforum Thy og Thisted Kommune været afgørende i forhold til at skabe positiv opmærksomhed om uddannelsen.

Generelt har vi oplevet stor interesse fra både erhverv og studerende, og ikke mindst fra faglærte, som gerne vil videreuddanne sig. De faglærte kan optages på Adgangskursus til august 2023.

Studiemiljøet bliver ganske særligt i Thisted, idet uddannelsen flytter sammen med UCN og deres bachelorstuderende. Det er nogle utroligt dejlige omgivelser - og vi glæder os over at der fra start bliver et godt og indbydende studiemiljø med fokus på trivsel og med nærhed til både undervisere og medstuderende.

Skulle flere unge med en gymnasial baggrund være interesserede, så er der fortsat muligt at søge ind hen over sommeren på MARTEC hjemmeside.

Et godt sommeroptag – mange vil være maskinmestre
Sommeroptaget på professionsbacheloruddannelse som maskinmester ser godt ud, og ser ud til at blive på niveau med rekordoptaget fra 2021.

Det er dejligt, at så mange unge har fået øjnene op for uddannelsen som maskinmester - også selvom det ikke umiddelbart lå i kortene i gymnasietiden. Vi ser således en tendens til, at andelen med en STX- baggrund er stigende og nu ligger på samme niveau som HTX.  Der er behov for så mange, som vi kan uddanne – og vores dimittender kommer i job med det samme. 

Endnu flere vil være navigatører
Søgningen til navigatøruddannelserne (kyst-, sætte-, fiskeskipper og skibsfører) på MARTEC Skagen er endnu engang rekord stor. Det er utroligt positivt for erhvervet, som i øjeblikket er desperate efter ansætte folk, der ønsker en karriere til søs. Sammenlignet med sidste år er tallene allerede nu højere, og der kan fortsat søges om optagelse frem mod studiestart, primo august 2022.

God interesse for ungdomsuddannelser
Også skibsassistentuddannelserne oplever en fin tilgang af elever - både på land og til søs med Skoleskibet DANMARK. Skoleskibet er netop nu ved at gøre klar til årets andet togt, som bl.a. inkluderer et ophold som ambassadørskib for Danmark, når FN’s Generalforsamling afvikles til september i New York.

Årets sidste uddannelsesforløb med Togt 114 starter i september 2022, og vi planlægger, at julen fejres på Bermuda. Det er stadig muligt at søge om optagelse på dette togt på MARTECs hjemmeside.

Til august 2022 glæder vi os også til at kunne byde velkommen til et hold på Maritime Studenter og sammen med dem skabe gode og minderige oplevelser, mens vi klæder dem på til en maritim fremtid.

Maritim ingeniøruddannelse på vej
I efteråret tager vi for alvor fat på at informere om vores nye uddannelse til maritim ingeniør, som har opstart august 2023. Den bliver den eneste af sin art i Danmark og har længe været efterspurgt af erhvervslivet. 

Fik du – eller en du kender - ikke søgt ind inden 5. juli?
På mange af vores studier med opstart til august er der stadig ledige pladser. Derfor er der frem til studiestart åbent for tilmelding til studierne via MARTECs hjemmeside.

Rigtig god sommer.