SKOLESKIBET

Som en konsekvens af den fortsat udbredte COVID19 smitte, er der truffet beslutning gennemføre alternative sejlplaner og samtidigt aflyse det olympiske rejse til Tokyo.

Skoleskibet DANMARK gennemfører alternative sejlplaner i 2021

Publiceret 18-12-2020

Please find English version below.

Den olympiske rejse var sammensat af tre på hinanden følgende separate togter: Togt 109 (Frederikshavn – Caribien); Togt 110 (Caribien - Tokyo – Vancouver); Togt 111 (Vancouver – Florida). Togt 109 var berammet til start den 11. januar 2021.

Med de nuværende rejserestriktioner og uden sikkerhed for at vaccine kan tilvejebringes til besætning og elever inden skibets afgang, vurderes det ikke længere muligt at gennemføre OL togtet til Tokyo på betryggende vis. Skibet vil fortsat gennemføre tre togter i 2021, ud fra alternative og kontrollérbare sejlplaner, som kan justeres hvis det bliver nødvendigt i forhold til smitte og rejserestriktioner. MARTEC og Skoleskibet DANMARK arbejder nu efter de nye sejlplaner som findes på vores hjemmeside her: https://www.martec.dk/skoleskibet/togtet/sejlplan-2021/

As a consequence of the widespread COVID19 infection, it has been decided to cancel Training Ship DANMARKs Olympic Voyage to Tokyo in 2021.
The Olympic Voyage consisted of three consecutive separate voyages: Voyage 109 (Frederikshavn - Caribbean); Voyage 110 (Caribbean - Tokyo - Vancouver); Voyage 111 (Vancouver - Florida).
Voyage 109 was scheduled to start on January 11, 2021.

With the current travel restrictions and without assurance that vaccine may be provided to crew and trainees before departure, it is no longer considered possible to conduct the Olympic Voyage in a reassuring manner. The ship is still expected to carry out three voyages in 2021, based on alternative and controllable sailing plans, adjustable depending on infection and travel restrictions. MARTEC and Training ship DANMARK are now working according to new sailing plans which are available on our website here: https://www.martec.dk/skoleskibet/togtet/sejlplan-2021/

Fakta
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske professionsbachelor uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner
Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: pan@martec.dk

Kontakt Info

MARTEC
Maritime and Polytechnic
University College
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Danmark

CVR-nr. 70771128
EAN-nr. 5798000023161

Tlf.: 96 20 88 88
Email: martec@martec.dk

STUDIEADMINISTRATION

Mandag

07:45 – 14:00

Tirsdag

07:45 – 14:00

Onsdag

07:45 – 14:00

Torsdag

07:45 – 14:00

Fredag

07:45 – 13:00

SOCIALE MEDIER

© MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

Translate »