Skoleskibet DANMARKs nye kaptajn hedder Ulrich Skovbo-Johannesen og tiltræder den 1. maj 2022. Med Ulrich får skoleskibet en kaptajn med rødder i Thy og med mange års erfaring fra både handelsflåde og sejlskibe.

Fra gymnasietræt til sømand af verden

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Ulrich skulle blive kaptajn på Skoleskibet DANMAK. Der er ikke sømænd i familien, men Ulrich var gymnasietræt og ledte efter et alternativ. En god kammerat havde været på togt med Skoleskibet DANMARK, og det fangede Ulrichs interesse. Tilfældigheder gjorde, at det blev Georg Stage, som Ulrich stævnede ud med i 2001, og her fandt han hurtigt ud af, at fremtiden skulle ligge inden for søfart.

Efter togtet levede Ulrich en backpacker-tilværelse på sejlskibe på Middelhavet, Stillehavet og i Fjernøsten. Siden tog han hyre som ubefaren på flere danske coastere og i skonnertfarten og fik erfaring ”i dækshøjde” i dansk og europæisk farvand, inden han besluttede sig for at læse til Skibsfører. Han dimitterede i 2008 og fik hyre som styrmand på Royal Artic Line. Tre ture til Grønland blev det til, inden vejen førte tilbage til Georg Stage, hvor han sejlede tre sæsoner som hhv. styrmand og underviser. Siden 2012 har Ulrich sejlet som styrmand og overstyrmand på Norges største sejlskib Statsraad Lehmkuhl, som er hjemhørende i Bergen. Lehmkuhl har plads til 135 medsejlere eller kadetter og er dermed over en halv gang større end Skoleskibet DANMARK.

Brænder for Skoleskibet DANMARKS formålsparagraf

Det er en helt særlig ånd og kultur, som tidligere Kaptajn Kurt Andersen efterlod sig, da han gik i land efter 21 år som kaptajn på Skoleskibet DANMARK. Samtidig er der et helt unikt læringsmiljø som der skal værnes om og udvikles på i årene fremover. Ulrich brænder for DANMARKs formålsparagraf og ønsker at uddanne unge til et erhverv, som han selv er glad for og stolt af.

”Med min baggrund og interesse blev jeg nødt til at søge jobbet som kaptajn på Skoleskibet DANMARK – selv om jeg sad i et godt job.”, fortæller Ulrich Skovbo-Johannesen og fortsætter

”Det er en unik mulighed og en kæmpe drøm at sejle Skoleskibet DANMARK videre og værne om den unikke og stærke historie, som det repræsenterer. Som ny kaptajn vil jeg være ydmyg over for opgaven og læne mig op ad de erfarne kræfter i besætningen og på driftskontoret. Jeg glæder mig til at fortsætte den linje, som Kurt Andersen har stået for og til at gøre mit til, at Skoleskibet fortsat er en god arbejdsplads og et helt unikt læringssted for besætning og elever.”

Som overstyrmand på Statsraad Lehmkul har Ulrich flere gange arbejdet sammen med tidligere elever fra Skoleskibet DANMARK og han var imponeret af deres niveau:

”De DANMARK-elever, vi har modtaget på Lehmkuhl, har haft et imponerende niveau allerede på førstedagen ombord. DANMARK har ramt hovedet på sømmet i forhold til læring til søs, og de unge som kommer ud herfra har et grundlæggende højt niveau. Det glæder jeg mig til at være med til at føre videre.”

Hos MARTEC er man overbevist om, at man har landet den helt rigtige kandidat til jobbet som kaptajn:

”I Ulrich Skovbo-Johannesen har vi fundet den rigtige efterfølger til Kaptajn Kurt Andersen. Han er en erfaren sømand med begge ben solidt på jorden, og han rummer de personlige egenskaber, der er nødvendige for at tage roret og fortsætte den linje, Kurt Andersen, besætningen og rederiet har lagt”, siger Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC, og fortsætter:

”Skibet, som er fra 1933, har stor personlig betydning for flere generationer af danskere. Interessen for skibet er kolossal i både ind – og udland og vores nye kaptajn skal stå forrest når skib, besætning og elever repræsenterer både det Blå Danmark og Danmark som nation. Det er et stort og vigtigt ansvar, som jeg er overbevist om, at Ulrich vil leve op til.”

Første togt som overstyrmand

Selv om Ulrich er ansat som kaptajn, er hans første togt – togt 112 - med Skoleskibet som overstyrmand. Men når DANMARK i august sætter kursen mod New York er det med Ulrich Skovbo-Johannesen som øverst ansvarlig på broen.

Privat bor Ulrich Skovbo-Johannesen i Troense på Fyn sammen med sin kone Eva og børnene Merle og Jukka, som begge har ”havvand i blodet” og skal ud at sejle, når de bliver gamle nok.

Fakta om Skoleskibet Danmark

• Skibet er bygget i 1933 som skoleskib
• Skibstype: Sejlskib med 3 master og 26 sejl
• Længde overalt: 74,4 m.
• Dybgang: 5,0 m.
• Hovedmotor: 430 KW.
• Besætning: 15
• Elever: 80 M/K’er – der har været piger om bord siden 1983
• Skibsreder: MARTEC
• Ejer: Staten

Et togt på skoleskibet indgår som en del af uddannelsen til ubefaren skibsassistent i samarbejde med MARTEC. Uddannelsen omfatter normalt 6 uger landskole på MARTEC og 14 uger om bord på skoleskibet.