Erhvervet efterspørger flere maskinmestre og navigatører. Det matches heldigvis af, at flere og flere unge søger ind på en maritim eller polyteknisk uddannelse på MARTEC. MARTEC har igennem mange år oplevet en stigende søgning og indgik derfor kontrakt med Trigon den 5. december med henblik på at udvide faciliteterne.

I 2016 blev MARTECs lokaler på Hånbækvej i Frederikshavn udvidet, og der blev etableret store flotte lyse opholdsrum, flere klasselokaler, grupperum mv. Nu er turen så kommet til værkstedsområderne på henholdsvis Hånbækvej og Kragholmen. Værkstederne skal udvides således, at der bliver mere plads til de mange studerende og således at både studie- og arbejdsmiljø, indeklima, VVS m.m forberedes.

”Undervisningen på værkstederne er en meget væsentligt del af mange af de maritime uddannelsesforløb. Det er vigtigt for de maskinmesterstuderende at have både praktisk og teoretisk forståelse og erfaring, så de er godt rustet til de udfordringer, de møder i deres videre karriere. Det samme gælder for skibsassistenterne – som skal kunne løse opgaver af enhver karakter om bord på skibet. Vi glæder os utroligt meget til at kunne tage de nye bygninger i anvendelse i sommeren 2019,” fortæller Pia Ankerstjerne direktør på MARTEC.

Trigon blev tildelt kontrakten

Trigons direktør Karl Erik Slynge glæder sig til at komme i gang med projektet:

”Trigon har været med til at bygge skolen, helt fra de første bygninger blev etableret. Det glæder os derfor meget, at vi stadigt er med til at udbygge vores ”flagskib” her i Frederikshavn”.

Servicechef og projektleder på MARTEC, Børge Nielsen er også tilfreds med, at projektet nu kan starte.

”Trigon er kommet med et godt og gennemtænkt projekt. Samtidigt kender vi Trigon, som før har løst byggeopgaver for MARTEC, og vi ser frem til samarbejdet. Vi lægger vægt på, at tilbygninger giver de studerende et godt studiemiljø, er i harmoni med MARTECs øvrige arkitektoniske udtryk, og det får vi med dette projekt.”

Projektet omfatter en udvidelse af værkstederne på Hånbækvej, hvor der etableres en 600 m2 udvidelse. Denne udvidelse består af 400 m2 projektværksted som indrettes, så det både kan anvendes til de studerendes projekter og til laboratorieforsøg i samarbejde med erhvervsvirksomheder. Dertil kommer to tilstødende undervisningslokaler og et garageanlæg. På Kragholmen etableres en 175 m2 udvidelse af værkstedsbygningen, som indrettes til svejseværksted med 19 svejsekabiner og sliberum.