UDDANNELSER

MARTEC er nu på øverste trin, hvad angår undervisning i køleteknik. Støttet af Lauritzen Fonden og Den Danske Maritime Fond har MARTEC netop afsluttet et større internt udviklingsprojekt, og installeret med et nyt og tidssvarende kommercielt CO2-køleanlæg, udvidet laboratoriefaciliteterne med et traditionelt reeferanlæg og suppleret med et CO2-reeferanlæg.

MARTECs køleundervisning med på den grønne omstilling

Publiceret 05-09-2019

CO2 er et naturligt og miljøvenligt kølemiddel der hverken bidrager til nedbrydningen af ozonlaget eller til den globale opvarmning. CO2 hører endvidere til blandt de ikke-brændbare kølemidler. Nuværende og kommende miljøkrav gør det derfor særdeles aktuelt at implementere køleanlæg, der anvender naturlige kølemidler, idet andre kølemidler over tid vil blive forbudt grundet deres uheldige effekter bl.a. på klodens globale opvarmning. Udbredelsen af køleanlæg med naturlige kølemidler vil derfor intensiveres over de kommende år, både på skibs- og landbaserede anlæg, og der er de seneste år sket en stor teknologisk udvikling inden for køleområdet. En udvikling som MARTEC på udstyrssiden havde vanskeligt ved at matche og længe har givet undervisningsmæssige udfordringer.

Kommercielt CO2  køleanlæg og tilhørende overvågning
På MARTEC har de en målsætning! En målsætning om at den maskinmesterstuderende, efter endt uddannelse har tilegnet sig en praksisnær hands-on drifts- og vedligeholdelseserfaring. Således at et job inden for kølebranchen kan bestrides fra dag ét efter endt uddannelse.

”Manglen på et moderne køleanlæg, har besværliggjort vores ambition for at tilegne de studerende erfaring. Vi har derfor hidtil kompenseret lidt, ved at kombinere teoretisk undervisning, med besøg på virksomheder som allerede har installeret moderne køleanlæg. Men på virksomhedsbesøg er det naturligt nok svært, at få lov til at pille ved indstillingerne af deres anlæg,” siger vice direktør på MARTEC, Brian Thomsen, og fortsætter: ”Det er svært som skole hele tiden at skulle investere i udstyr for at følge med i den teknologiske udvikling og derfor er vi også meget taknemmelige over at de to fonde kunne se sig selv i, at medvirke til udviklingen af undervisningen.”

Lektor på MARTEC Peter Trudslev fortæller: ”Nu har vi på MARTEC fået installeret et topmoderne transkritisk CO2-køleanlæg med en køle- og fryseeffekt på 10 og 5 kW ved fordampningstemperaturer på henholdsvis -10°C og -30°C, leveret af JF Køleteknik. På belastningssiden, har vi opbygget både et køle- og et fryserum, hvori der er installeret varmeblæsere til simulering af varer der skal køles eller fryses” og fortsætter: ”CO2 køleanlægget kan fjernbetjenes, således de studerende kan følge, overvåge og justere køleanlæggets driftstilstand, også fra klasseværelset, og dermed skabe den værdifulde dynamiske og driftsaktuelle læring på klasseniveau, som de studerende efterspørger, og som giver en bedre udnyttelse af tiden brugt på klasseundervisning. Netværksopkobling mellem klasselokaler og køleanlæg er samtidig med til at understøtte læring i datakommunikation, og efterfølgende behandling af data ifm. service og vedligehold af køleanlæg. Set fra et økonomisk og tidsmæssigt perspektiv er det særdeles relevant i både den maritime branche og i industrien.”

Reefer containere med traditionelt reefer køleanlæg og CO2 reefer køleanlæg
MARTEC har ikke tidligere haft traditionelt reefer-anlæg installeret i laboratoriefaciliteterne. Nu er det nyeste udstyr inden for dette felt til rådighed, dels til undervisning og dels til forskning og udvikling samt bachelorprojekter. Der er forskellige udfordringer ved at anvende CO2 som kølemedie ved høje omgivelsestemperaturer, hvilket MARTEC gerne vil kunne demonstrere og lave udviklingsprojekter på.

Rent praktisk har vi nu to 10-fods reefercontainere; den ene med traditionelt R404A som kølemedie og den anden med CO2 som kølemedie. Enderne på reeferconatinerne, hvorpå selve køleanlæggene er monteret er omsluttet af et fælles rum, således vi kan simulere, at begge køleanlæg er udsat for de samme omgivelser. Temperaturen i rummet kan tilpasses, og vi vil derigennem kunne observere, hvilken forskel der driftsmæssigt er på de to anlæg ved forskellige omgivelsestemperaturer og kølebelastninger. Det kan vi idet der inde i selve reefercontainerne er installeret varmelegemer, så vi kan simulere forskellige belastninger på anlæggene. Herudover er der monteret befugtningsudstyr til befugtning af luften i reefernes lastrum, således at afrimningsprocessens funktionalitet kan testes under drift,” forklarer Peter Trudslev

Alle køleanlæg er udstyret med måle-, regulerings- og styringsudstyr, der sikrer, at de studerende kan foretage alle relevante målinger, aflæsninger og beregninger, som er en forudsætning for, at kunne udføre drifts- og vedligeholdsopgaver såvel som virkningsgradsoptimeringer på køleanlæg. Der er ligeledes monteret udstyr, så der kan simuleres forskellige fejltilstande, således at MARTECs studerende kan arbejde med systematisk fejlfinding på, og fejlretning af, køleanlægget.

Set fra et energi- og miljømæssigt perspektiv, er det eksisterende varmesystem i MARTECs energilaboratorium tilsluttet til køleanlæggene, således køleanlæggenes overskydende varmeenergi ikke spildes men udnyttes til forskellige formål i MARTECs energilaboratorium.

Opgraderingen af køleteknologien på skolen giver også mulighed for eksperimentel drift. Dette forventes at give et naturligt løft til MARTECs undervisere, som derved får endnu bedre forudsætning for at bidrage til driftsoptimering og videreudvikling af teknologien. Afledte effekter af undervisernes interne forsknings- og udviklingsprojekter, forventes at udvikle sig til bachelorprojekter for maskinmesterstuderende.

Fakta
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner
Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: pan@martec.dk
Vicedirektør Brian Thomsen; tlf.: 2032 5269; e-mail: bth@martec.dk
Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: rek@martec.dk

Kontakt Info

MARTEC
Maritime and Polytechnic
University College
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Danmark

CVR-nr. 70771128
EAN-nr. 5798000023161

Tlf.: 96 20 88 88
Email: martec@martec.dk

STUDIEADMINISTRATION

Mandag

07:45 – 14:00

Tirsdag

07:45 – 14:00

Onsdag

07:45 – 14:00

Torsdag

07:45 – 14:00

Fredag

07:45 – 13:00

SOCIALE MEDIER

© MARTEC - Maritime and Polytechnic University College