Opkvalificering og adgang til efter- og videreuddannelse i det blå Danmark har traditionelt været besværligt for visse personer og grupper. For hvad gør man, hvis man har sejlet i mange år, har hus og familie og samtidig lysten til at opkvalificere sig inden for tekniske eller maritime fag?

Det er de udfordringer, som MARTEC nu tilbyder en løsning på med nye, fleksible formater på traditionelle og velkendte uddannelser i Det Blå Danmark. Det giver professionelle søfolk på alle niveauer unikke muligheder for at give karrieren et ekstra løft.

”Jeg er forventningsfuld omkring udviklingen af vores FLEX-format. Vi fokuserer hele tiden på at udvikle vores uddannelser efter både erhvervets og de studerendes behov – men med FLEX- konceptet tror jeg virkelig, at vi flytter noget! Konceptet kan give mange flere adgang til en uddannelse eller efteruddannelse, hvor vi kombinerer det bedste fra fjernundervisning med det bedste af tilstedeværelsesundervisning. Det er så op til den studerende at definere tid, sted og nu også graden af studiebelastning”, udtaler Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC og fortsætter:

”Nu lancerer vi Kystskipper FLEX – men vi forventer, at der kommer flere muligheder i de kommende år. Det er vigtigt for os, at vores uddannelser bidrager til vækst i erhvervet, og jeg håber at FLEX-konceptet giver flere virksomheder og medarbejdere incitament til og mulighed for opkvalificering.”

Videreuddannelse mens man passer sit arbejde For MARTEC har fokus været på at skabe en ramme om studiet, hvor de studerende, som allerede er i arbejde, får adgang til opkvalificering samtidig med at de kan passe deres arbejde. Derfor udbydes studiet i et fleksibelt format med online-undervisning og -feedback og adgang til læringsmateriale via en fælles platform. Det er muligt at mødes på skolen ca. hver 3. uge til blandt andet undervisning, vejledning og øvelser. Uddannelsen udbydes både som 20-ugers fuldtids- og som 40-ugers deltidsuddannelse.

”Danske Rederier byder FLEX formatet velkommen. Vi ser gerne, at ansatte i rederierne kan uddanne sig, når de sejler, og vi forventer, at denne metode kan imødekomme dette.”, udtaler direktør for Danske Rederier, Anne Windfeldt Trolle og fortsætter:

”Konceptet taler lige ind i efteruddannelsestemaet, som der er meget fokus på i øjeblikket. Udviklingen af virtuelle lærings – og kommunikationsplatforme henover de seneste år har givet bedre muligheder for inspirerende og inddragende undervisning til gavn for både udbydere af uddannelsen og for elever og studerende på uddannelserne. FLEX-muligheden taler lige ind i, hvordan efteruddannelse er, når den er en del af den livslange læring, og en god mulighed for at udvikle karrieren, når det passer ind i både arbejds- og familieliv”

På MARTEC ser man frem til fortsat at tilføre det maritime erhverv kvalificeret arbejdskraft samt at sikre opkvalificering af medarbejdere på alle niveauer. Derfor samarbejder MARTEC med flere stærke kræfter i den maritime sektor om at udvikle disse FLEX-formater. Det gælder bl.a. skibsføreruddannelsen, hvor 4. semester udbydes som e-læringsforløb i samarbejde med Marstal Navigationsskole.

MARTEC udbyder fleksible semestre på uddannelserne til Kystskipper, Skibsmaskinist, to fleksible semestre på den konventionelle skibsføreruddannelse, samt flere kurser – læs mere på MARTECs hjemmeside.