Mere end 500 studerende på uddannelserne til maskinmester, skibsmaskinist, skibsassistent og HF Søfart fik chancen for at møde en bred skare af virksomheder inden for den maritime og tekniske branche. Hele 37 virksomheder valgte at deltage i årets Erhvervsdag på MARTEC både for at møde de studerende – men også for at introducere deres respektive virksomheder og produkter.

Der var masser af lys og liv på den eller lidt kolde og grå november morgen på MARTEC da en lang række store, mellemstore og små firmaer valgte at rykke indenfor på MARTEC for en dag. Både studerende og virksomheder fik rig lejlighed til at møde hinanden – og det var tydeligvis til gensidig nytte og interesse.

De deltagende virksomheder var meget tilfredse med de studerendes engagement og målrettethed - og når man spørger de studerende, tyder det på, at de er på bølgelængde med virksomhederne.

”Jeg har fået nye input, og mødt virksomheder som jeg ikke kendte i forvejen. Det har ført til nye idéer og tanker om hvordan resten af min uddannelse skal sammensættes. Det er også spændende at møde tidligere studerende, som står på en del af standende, og høre om alt de har fået ud af at uddanne sig på MARTEC”, fortæller Dan Thygesen Maskinmesterstuderende på MARTEC.

Rekruttering og fortsat vækst For direktør Pia Ankerstjerne er Erhvervsdagen vigtig både i forhold til MARTECs mission om at levere kompetent arbejdskraft til industrien men også for at sikre fortsat erhvervsøkonomisk vækst i regionen.

”MARTEC samarbejder med virksomheder i hele Danmark. Det er utroligt vigtig at vi som maritim uddannelsesinstitution har fingeren på pulsen og ved hvad der rør sig i industrien. Samtidigt vil vi gerne give virksomhederne mulighed for at møde vores studerende, fortæller om deres produkter og måske endda indgå en praktik – eller ansættelsesaftale med en af de studerende.

Det er også dejligt at gense mange af de ”gamle” studerende – som præsenterer deres egen virksomhed og engagerer sig i uddannelsernes fortsatte udvikling. Det var en fantastisk dag med masser af netværk og erfaringsudveksling” siger Pia Ankerstjerne.

Christine Lunde, direktør i MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift og klyngesekretariat for den nordjyske maritime klynge) udtaler:

”MARTECs erhvervsdag er et vigtigt initiativ i mødet mellem det maritime erhverv og de kommende tekniske og maritime dimittender, for at sikre kontinuerlig interesse for, og rekruttering af, kvalificeret arbejdskraft til Det Blå Nordjylland. Ser vi isoleret set på maskinmestrene er de efterspurgte, da de har stærke kvalifikationer, som er tilpasset branchens behov. Det gælder både jobs i produktionen, design, projektledelse, salg, operation og ledelse i virksomheder i hele den maritime værdikæde, f.eks. på værfter, hos udstyrsproducenter, service & reparationsvirksomheder m.fl.”

Der er meget stor opbakning, både blandt virksomheder, studerende og branchen generelt.

Tidligere studerende kiggede forbi En af de ”gamle” studerende som var til stede på dagen var Dean Rasmussen fra Ballard Power Systems.

”Som tidligere studerende på MARTEC er det næsten ligesom at være hjemme igen. I min nuværende position som repræsentant for Ballard, får jeg mulighed for at give lidt tilbage. Jeg har en god idé om hvilke overvejelser, tanker og måske endda bekymringer, de studerende kan gå rundt med. På erhvervsdagen får vi mulighed for at fortælle præcis hvad det er vi laver til dagligt, og fortælle om de praktikmuligheder vi har med.”

Den store interesse er et udtryk for, at industrien efterspørger højt uddannet teknisk og maritim arbejdskraft. Alle MARTECs uddannelser er kendetegnet ved at bygge på håndværksmæssig og praktisk erfaring som kan anvendes både på land og til søs. Praktikken kombineres med bred teoretisk viden om teknologi, ledelse, miljø og sikkerhed. Dimittender fra MARTEC har færdigheder som er efterspurgte af industrien, hvilket tydeligt kan aflæses i de lave ledighedstal og gode lønninger for både de polytekniske dimittender så som maskinmester og maskinist samt skibsassistenterne og navigatørerne (skibsfører, kyst-, fisker- og sætteskipper samt HF søfart)

Følgende virksomheder deltog i Erhvervsdagen:

 • Alfa Laval
 • AVV
 • Ballard Power Systems
 • Bila
 • Bravida
 • CUBIC
 • Desmi
 • DS Norden
 • Eniig Energiteknik
 • Erhvervshus Nord
 • Esvagt
 • Fjord Line
 • Forsvaret
 • Green Instruments
 • Grundfos
 • Hoyer Motors
 • HYTEK A/S
 • iDOC
 • IGE-XAO Nordic
 • JKS Rekruttering
 • KEMI-TECH
 • Landbrug & Fødevarer
 • Logimatic
 • MAN Energy Supply
 • MARTEC Skagen
 • Molslinjen
 • MS Engineering
 • MÆRSK Line
 • Nord Elektro
 • Novo Nordisk
 • pBang
 • Riantics
 • Rohde Nielsen A/S
 • Technor
 • Victor DST
 • VMS Group
 • Aalborg CSP