Hen over studieåret arrangeres der efter de studerendes behov forskellige former for lektiehjælp. Denne kan både bestå af f.eks. åbne Lektiecafeer eller ved at bestemte undervisere har åbent for henvendelser på deres kontor.

På MARTEC vægter vi den direkte kontakt til underviseren meget højt, og du er således altid velkommen til at stikke hovedet indenfor på et af lærerkontorerne eller personalerummet og få en snak om udfordringer og opgaver under studiet.

Du kan også kontakte Studievejledningen.