Ifølge EU direktiv 2014/94/EU skal havne i EU medlemslande udbyde landstrøm, primært i TEN-T havne (transeuropæiske transportnet). Dog ikke i havne hvor der ikke er efterspørgsel.

Landstrøm skal erstatte fossilt drevne generatorer installeret ombord til skibe og reducere miljøbelastningen i havnene.

Investerings- og driftsomkonstninger er dog så store i dag, at der ikke er nogen efterspørgsel i danske havne.

Så hvad skal drive implementeringen?

Problemformulering:

Er det muligt at indføre prioriteret elforbrug ombord på krydstogtskibe, uden at det giver driftsforstyrrelser og komfortforringelser ombord?

Kan effekten af prioriteret elfobrug på skibe og handel på det frie el-marked via et fremtidigt SmartGrid gøre landstrøm attraktivt?

Projektdeltagere:

MARTEC
Fjordline
EMD International A/S
SydEnergi
Nordjysk Elhandel
Frederikshavn Havn
Forsyningen
Scanel A/S
Schneider Electric A/S

Projekt status:
I gang

Kontakt

jll

Jeppe Larsen-Ledet

Lektor

JLL@martec.dk

Tlf.: 9620 8883

efr

Erik Frandsen

Lektor

EFR@martec.dk

Tlf.: 9620 1096