Antallet af lejesammenbrændinger i el-motorer er steget markant efter indførelsen af ECO Design direktivet, som stiller krav om øget virkningsgrad på el-motorer.

Lejesammenbrændinger er forårsaget af overharmoniske strømme i motorlejer.

Projektet er under etablering...
Ønsker du/din virksomhed at bidrage med data eller erfaringer til udredning af problemstillingen eller at være test site for nye løsninger, - så kontakt os!

Problemformulering:
Hvad skyldes de overharmoniske strømme og hvordan kan det forebygges, at der løber overharmoniske strømme igennem motorlejer?