MARTEC bedriver forskning og udvikling (FoU)

MARTEC er primært en uddannelsesinstitution men MARTEC udfører også anvendelsesorienteret og praksisnær FoU*.

FoU på MARTEC skal bidrage til:

  • MARTECs videngrundlag for undervisning
  • Erhvervsøkonomisk vækst, - regionalt og nationalt
  • Forskningsadgang for små og mellemstore virksomheder

MARTECs medarbejdere kan, med deres praktiske håndværksmæssige erfaring, brede teknisk/teoretiske indsigt, helhedsorienterede systemsyn samt erhvervserfaring fra såvel maritime, som offshore og onshore virksomheder, bringe deres kompetencer i spil i FoU projekter.

Hovedfokus ligger inden for maskin- og anlægsfunktion, -drift, -vedligehold og -optimering.

Din virksomheds adgang til FoU ressourcer og samarbejde
Samarbejde med virksomheder omkring FoU er afgørende for MARTEC.

MARTEC skal sikre at MARTECs videngrundlag er gearet til kommende uddannelsesbehov i erhvervet.

MARTEC er derfor interesseret i at lægge kompetencer og ressourcer i din virksomheds FoU idéer og projekter

  • MARTEC kan bidrage til formulering og igangsætning af din virksomheds FoU projekter
  • MARTEC kan deltage i/bidrage til din virksomheds FoU projekter
  • MARTEC kan formidle kontakten til forskere på universitetet og arbejde på vegne af din virksomhed i FoU projekter med universitet.
  • MARTEC kan bistå i ansøgningen om støttemidler til fælles FoU projekter

MARTEC kvalificerer projekterne og har 2-3 projekter i gang ad gangen.

Samarbejde med MARTEC omkring FoU er din mulighed for at udnytte MARTECs kompetencer til gavn for din virksomhed.

Samarbejde med MARTEC omkring FoU er også din mulighed for at påvirke og være med til at udvikle maskinmesteruddannelsen til gavn for virksomheden og erhvervet generelt.

Vi glæder os til at høre om dine idéer!

Kontaktperson:
Tove Linding Lauridsen
Forskningskoordinator
Mobil: +45 24 66 44 06
Mail: tll@martec.dk

* Iht BEK nr. 1066 vedr. maritime professionsbachelor uddannelsesinstitutioner