Studieture til hele verden Studieture er en vigtig del af maskinmesteruddannelsen på MARTEC. Det er de studerende selv, der tilrettelægger turen i samarbejde med en underviser. Studieturen finansieres af legater og overskuddet fra maskinmestrenes fredagsbar ”West End”. Studieture kan f.eks. gå til Shanghai, Dubai og Las Vegas. Mens andre er gået til europæiske destinationer.

Se rapporter fra tidligere studieture her