Åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) er et tilbud om uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig.

Formålet med ”Åben uddannelse” er at fremme et bredt udbud af erhvervsrettet uddannelse til den voksne befolkning.

Hvorfor vælge en åben uddannelse?
Efter- og videreuddannelse, der er tilrettelagt som åben uddannelse, byder på en lang række muligheder for kompetenceudvikling. Åben uddannelse adskiller sig fra almen ordinær uddannelse ved, at uddannelserne kan vare fra en enkelt dag og op til flere år. Indholdet varierer ligeledes, idet der tages udgangspunkt i deltagerens eksisterende jobfunktion og erhvervserfaring.

Der findes mange typer kurser og uddannelser under åben uddannelse, herunder:

  • Deltidsuddannelser
  • Heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid
  • Enkeltfag
  • Fagspecifikke kurser
  • Korte kurser
  • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Når du gennemføre en af ovenstående åbne uddannelser bliver man opkrævet deltagerbetaling. Det gælder også for eksamen for selvstuderende. Betalingen er forskellig fra forløb til forløb og dækker blandt andet undervisningen. Under det enkelte kursus kan du se, hvor meget deltagerbetalingen udgør.

Læs mere om muligheden for at søge SVU.

Som nævnt er formålet med Lov om Åben uddannelse, at fremme et bredt udbud af erhvervsrettet uddannelse til den voksne befolkning.
Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til voksnes praktiske muligheder for at kombinere uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet enten ved

  • tilrettelæggelse på deltid for beskæftigede, herunder beskæftigede, der modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, eller ved
  • tilrettelæggelse på heltid for beskæftigede, herunder beskæftigede, der modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Uddannelsesaktiviteterne skal ligge inden for Undervisningsministeriets eller Uddannelses- og Forskningsministeriets områder.