Når du er færdig med dit studie, er der flere muligheder for at holde kontakten til dine medstuderende, faglige fællesskaber og kolleger.

Maskinmestrenes Forening
Den officielle sammenslutning af uddannede maskinmestre er Maskinmestrene Forening - som du finder på www.mmf.dk. Foreningen afholder jævnligt arrangementer og orienteringer på MARTEC, som alle studerende kan deltage i.

MARTEC Maskinmesterklub
Maskinmestre fra MARTEC kan holde kontakt ved at melde sig ind i MARTEC Maskinmesterklub, som er en forening kun for MARTEC-dimmitender.

Information om foreningen kan hentes her.
Hent indmeldingsblanket.

Besøg også MARTEC Maskinmesterklub for yderligere information.

LinkedIn
Her har du to muligheder:
Gruppe for dimittender: MARTEC-maskinmesterskolen
MARTECs firmaside: www.linkedin.com/company/martec-frederikshavn

Facebook
Du kan naturligvis også følge med på MARTECs facebook-side.