MARTEC retter en stor tak til alle virksomheder, som vælger at understøtte skolens kvalitetsniveau ved at donere udstyr og lignende til brug i undervisningen. Vi indgår gerne i samarbejder, som involverer udveksling af udstyr og viden, som kan komme både virksomheder og studerende til gode.

Kontakt Børge Nielsen på tlf. 96208897 eller bni@martec.dk - hvis I er interesseret i at høre nærmere om mulighederne for sponsor-samarbejde.

Donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond

MARTEC er meget taknemmelige for donationen på 10 mio. kr , som Den A. P. Møllerske Støttefond gav til det omfattende renoverings- og udvidelsesprojekt på Hånbækvej 54, som blev gennemført i 2015-2016.

Læs mere om projektet på A. P. Møller Fondens hjemmeside

Skoleskibet DANMARK

En stor tak til alle virksomheder, som vælger at bidrage til vedligehold og udvikling af vores skoleskib. Kontakt Driftsinspektør Pia Nyborg, tlf. 9620 8862 eller pny@martec.dk for yderligere info.

Energi & Miljølaboratoriet

Nedenstående virksomheder og myndigheder har valgt at sponsorere Energi- og Miljølaboratoriet på Hånbækvej 54. En stor tak til alle bidragydere som har gjort projektet til en realitet.

Energi - og Miljølaboratoriet støttes af