På MARTEC har vi praktikkoordinatorer, der bl.a. sørger for at formidle kontakt mellem virksomhederne og praktikanterne. Læs mere i vores praktik-folder eller kontakt praktikkoordinator Louise Østergaard på lou@martec.dk

Bachelorpraktik

På maskinmesteruddannelsens afsluttende semester (9. semester) skal de studerende i 10 ugers virksomhedspraktik. Praktikken finder sted i udvalgte virksomheder og der er både mulighed for at komme i praktik i Danmark og udlandet - og til søs. Efterfølgende udarbejdes et skriftligt bachelorprojekt, som ofte har tilknytning til praktikstedet.

Værkstedsskolepratik

På maskinmesteruddannelsens værkstedsskoleforløb skal de studerende i 9 måneders praktik, som led i deres 18-måneders maskintekniske kursus. Praktikken er med til at give eleverne den ballast, som de efterfølgende skal bruge i deres teoretiske uddannelse til maskinmestre.

Læs mere i vores foldere

Klik her for at hente MARTECs folder om maskinmester-praktikanter
Klik her for at hente Maskinmestrenes Forenings praktikfolder