Simuleringer af propeller wake pitching indikerer, at drejes propellerbladene individuelt, således at de følger en pitch angle trajectory, forøges propeller virkningsgraden med op til 9,4 % og kavitation og støj midskes.

Simuleringsmodellerne er ikke tidligere anvendt til denne type beregninger og der er behov for eksperimentelle data til en evaluering af WPP konceptet og validering af de hydrodynamiske computermodeller for WPP.

Problemformulering:
Kan WPP konceptet eftervises ved selvfremdrivningsforsøg og kan de hydrodynamiske computermodeller valideres ved åbenvandsforsøg i modeltank?

Kontakt:
Uffe Freiberg
Ind. PhD Student
USF@et.aau.dk
Tlf.: 9620 4639

Deltagere:
AAU studerende (kandidatprojekt)
Energiteknik, AAU
MAN Diesel & Turbo
FORCE Technology
MARTEC

Projekt status:
I gang