mitMARTEC

Skibsfører

Skibsføreren er chef om bord på et skib og har ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet.


I starten af uddannelsen lærer du om den teoretiske del af skibsfart, bl.a. søsikkerhed, meteorologi og skibsteknik. Senere kommer du i søpraktik, hvor du afprøver dine teoretiske og tekniske færdigheder såvel som dine personlige lederegenskaber.


Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører, når du har fået et sønæringsbevis efter din eksamen. Du kan sejle i danske eller internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier. Du kan også vælge en lederkarriere på land, fx i det private erhvervsliv.


MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 fusioneret. Dermed har MARTEC føjet uddannelsen som Skibsfører til sit uddannelsesudbud.


Læs mere om uddannelsen som Skibsfører her

Læs mere om skibsføreruddannelsen som fjernstudie Skibsfører - Læs mens du sejler

 

 

ÅbentHusFast