mitMARTEC

Afslutningskursus Skibsassistenter Før 2018

Dette skoleophold er på 20 uger, hvor vi vil bygge yderligere på din uddannelse, samle op på din viden fra praktikopholdet, og du vil tilegne dig helt nye kompetencer i løber af de afsluttende emner.

 

Forskellen fra de indledende til de afsluttende emner er, at du nu selv skal være i stand til at vælge mellem de forskellige løsningsmuligheder til en given opgave. Samtidig skal du kunne vurdere sikkerhedsaspekter, ved de arbejdsopgaver du bliver sat til at udføre. De afsluttende emner ender med en 3 ugers sammensat opgave, hvor du i samarbejde med dine medstuderende skal løse en given opgave af erhvervsmæssig karakter.

Fagemnerne du vil stifte bekendskab med er følgende:

 

- Vedligeholdelse

- Maskin- og el-lære samt maskinvedligehold

- Hydraulik, automation og køleanlæg

- Praktisk sømandskab – krankørsel

- Søsikkerhed

- Arbejdsmiljø

- Værkstedsskole

- Projektarbejde

 

Certifikater

Efter uddannelse kan følgende certifikater udstedes udstedes:

- Certifikat som befaren skibsassistent jf. STCW

- Fuldgyldigt vagtholdsbevis, jf. STCW-konventionens reglement II/4,

- Duelighedsbevis i motorpasning

- §17-bevis

- STCW (VI/6-4) bevis for uddannelse i særlige sikringsopgaver

- Tankskibsbevis

- STCW (III/7) ETR

- STCW (VI/1-1) Refresher Søsikkerhed og

- STCW (A-VI/2-1) Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats