mitMARTEC

SU og økonomi

Maskinmesteruddannelsen er SU-berettiget

Du skal selv søge SU på www.su.dk - hvor du også kan læse mere om takster, krav og dine muligheder. Du kan også få hjælp til SU ved at kontakte MARTEC på tlf. 9620 8888.

 

Nye regler om SU og studieaktivitet

Har du påbegyndt en videregående uddannelse efter den 1. juli 2016 og modtager SU, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet.

 

Læs mere

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk.

 

Eksamensbeviser og øvrige beviser

Når du består en uddannelse på MARTEC, vil du få udleveret et eksamensbevis.

Øvrige beviser (Tankskibsbevis, ISPS/SSO-bevis, Søsikkerhedsbevis m.fl.) kan bestilles, når pågældende kursus er bestået. Pris pr. stk. kr. 500,00.

Genpart/genudstedelse af eksamensbevis og øvrige beviser koster kr. 500,00 pr. stk.