mitMARTEC

Adgangskrav

Adgangskravene til maskinmesteruddannelsen varierer afhængigt af din uddannelsesbaggrund. Læs mere herunder.

 

Gymnasial Baggrund

Har du en gymnasial ungdomsuddannelse (f.eks. HTX, HF, STX m.fl.) og ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du typisk starte uddannelsen med det halvandetårige værkstedsforløb – med 9 måneder på værkstedsskolen på MARTEC og 9 måneders praktik i særligt udvalgte virksomheder. Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvor smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70% af undervisningen. 

 

Håndværksmæssig baggrund

Har du en relevant håndværksmæssig uddannelse, springer du over værkstedsforløbet og begynder direkte på det teoretiske forløb – dog typisk efter at have gennemført et 6 måneders adgangskursus, hvor du opdateres i forskellige teoretiske fag. Har du en anden håndværksmæssig uddannelse end en af dem, der giver fuld fritagelse, eller har du en anden erhvervsuddannelse, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsforløbet samt adgangskursus.

 

EUX-baggrund

Har du gennemført en EUX, så vil uddannelsen til maskinmester typisk kun vare tre år, alt afhængig af hvilket svendebrev, du har.

 

  Se en liste over meritgivende erhvervsuddannelser her.