mitMARTEC

HF Søfart

Med HF-Søfart får du en hel HF-eksamen, og uddannelsen giver dig adgang til alle videregående uddannelser, der kræver en gymnasial ungdomsuddannelse. HF-Søfart er desuden et direkte springbræt til Skibsfører-, Skibsofficers– og Maskinmesteruddannelserne. Du kan nemlig få op til ½ års merit på disse uddannelser.

 

Du kan vælge mellem forskellige valgfagslinjer, som retter din HF imod fx maskinmester eller navigatør offshore, shipping eller videreuddannelse på universitetet.

 

Uddannelsen veksler mellem perioder på gymnasiet og de maritime skoler. Desuden indeholder uddannelsen et togt om bord på Skoleskibet DANMARK eller et tilsvarende landmodul.

 

Læs mere her på uddannelsens hjemmeside www.hfsøfart.dk

 

Folder om HF- Søfart

 

 

 

HF Søfart er en SU-godkendt uddannelse. Det vil sige, at når du fylder 18 år, kan du søge SU. Det første år af din uddannelse kan du (hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din hjemmeadresse til skolen) bo på skolehjem mod betaling af kr. 490,- pr. uge inkl. kost. Så længe du er under 18 år er det dog gratis at bo på skolehjemmet.

 

Eleverne på HF Søfart skal påregne rejseudgifter imellem vores uddannelsessteder i Frederikshavn og Skagen.

 

Andre regler for skolehjemsophold

Hvis en elev ikke er skolehjemsberettiget, tilbyder MARTEC i det omfang der er ledig plads på skolehjemmet indkvartering som gæst. Elever på ordinære uddannelser, der får tilbud om gæsteplads på skolehjemmet, binder sig til månedsvis betaling.

 

Elever på ordinære uddannelser
Prisen for elever på ordinære uddannelser, som tilbydes gæsteplads er kr. 43.000,- pr. skoleår, der dækker betaling for kost og logi. 

 

Der opkræves 5 rater af 4.300 kr. (juli måned er undtaget) og 6 rater af 3.583 kr. Der betales månedsvis forud.


Opsigelsesvarsel for afbrydelse af indkvartering på skolehjemmet er 1 måned. Opsigelsesvarslet løber fra den 1. i den følgende måned efter MARTEC har modtaget opsigelsen.

 

Gæster til elever
Regler for gæster til elever findes i MARTECs vejledning for studerende og kursister på MARTEC Kragholmen.

 

Andre gæster  
Andre gæster som ikke er gæster til elever på skolen, kan ifølge aftale indkvarteres og betale for kost og logi. Dagspris er kr. 350,- dog maksimalt kr. 975,- pr. uge.

 

Obs! Pga. pladsmangel kan gæster til elever på skolehjemmet komme til at bo i dobbeltværelse med en anden elev.